Utbildning

Historia C 2017/2018 (30 hp)

HT17 vecka 35-02 - 100 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-51113 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Akademiska poäng

HT17 vecka 35-22 - Blandad tid - 50 % - Distans

Sista ansökningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-51115 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Flexibel

Urval: Akademiska poäng

Uppläggning för distanskurs: Undervisningen förmedlas nätbaserad i flera olika former: föreläsningar, metodövningar, seminarier, projektarbeten i grupp samt självständiga arbeten, alternativt ingår enskilda inlämningsuppgifter, nätbaserade diskussionsforum och chattseminarier.

VT18 vecka 03-22 - 100 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2017-10-16

Anmälningskod: UU-01113 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Akademiska poäng

Behörighet: Historia A och Historia B eller Historia AB eller Frågor till det förflutna. Introduktion till historiska studier och Historia B eller Frågor till det förflutna. Introduktion till historiska studier, Idé- och lärdomshistoria B och Ekonomisk historia B

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 45000 kr

Studieavgift, totalt: 45000 kr

Om kursen

Kursen ger fördjupade kunskaper i historisk teori och metod och god insikt i hur historisk kunskap skapas. På campuskursen sker undervisningen i teori och metod i workshopform. Vi arbetar intensivt med innehåll och tillämpning av historievetenskapliga teorier och tränar på att använda historiska metoder. I uppsatsen sker en självständig problemdiskussion och kritisk analys av historiska källor. Du bearbetar källmaterial, orienterar dig i arkiv samt skaffar dig överblick över, sammanfattar och problematiserar forskning. Du identifierar, värderar och diskuterar de olika delarna i vetenskapliga arbeten och tränar på att ge och beakta konstruktiv kritik.

Mer information

Kontakt

Historiska institutionen

Engelska parken, Thunbergsv 3 A

Box 628, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 1526

Fax: 018-471 1528

E-post: info@hist.uu.se

Karin Hassan Jansson (studierektor för grundutbildningen) studierektor-gu@hist.uu.se

Telefon: 018-471 15 31

Kontakt för distanskurser: Erika Sandström erika.sandstrom@hist.uu.se

Telefon: 018-471 83 02