Utbildning

Historia C 2018/2019 (30 hp)

HT18 vecka 36-03 - 100 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2018-04-16

Anmälningskod: UU-51113 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Högskolepoäng (max 165 hp)

VT19 vecka 04-23 - 100 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2018-10-15

Anmälningskod: UU-01113 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Högskolepoäng (max 165 hp)

Behörighet: Historia A och Historia B eller Historia AB eller Frågor till det förflutna. Introduktion till historiska studier och Historia B eller Frågor till det förflutna. Introduktion till historiska studier, Idé- och lärdomshistoria B och Ekonomisk historia B

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 45000 kr

Studieavgift, totalt: 45000 kr

Om kursen

På kursen Historia C skaffar du dig färdigheter och kunskaper som är användbara inom de flesta yrken inom kultur- och samhällssektorn. Du bearbetar källmaterial, orienterar dig i arkiv samt skaffar dig överblick över, sammanfattar och problematiserar forskning. Du identifierar, värderar och diskuterar de olika delarna i vetenskapliga arbeten och tränar på att ge och beakta konstruktiv kritik. På delkurserna i teori och metod arbetar vi intensivt – i form av workshops i moderna pedagogiska lokaler – med att läsa, förstå och använda teorier, göra kvantitativa analyser och tolka text och bild från olika historiska perioder. I examensarbetet gör du en självständig problemdiskussion och en kritisk och hållbar analys av historiska källor. Studierna ger dig fördjupade kunskaper i historisk teori och metod, erfarenheter av eget projektarbete och god insikt i hur historisk kunskap skapas.

Mer information

Kontakt

Historiska institutionen

Engelska parken, Thunbergsv 3 A

Box 628, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 1526

Fax: 018-471 1528

E-post: info@hist.uu.se

Karin Hassan Jansson (studierektor för grundutbildningen) studierektor-gu@hist.uu.se

Telefon: 018-471 15 31