Utbildning

Antropologisk undersökningsmetodik 2017/2018 (7,5 hp)

HT17 vecka 44-02 - 50 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-52015 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Studieort: Uppsala

Urval: Platsgaranti

Behörighet: Kandidatexamen.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 12500 kr

Studieavgift, totalt: 12500 kr

Om kursen

Social- och kulturantropologisk forskning är till stor del kvalitativ. Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper i antropologisk undersökningsmetodik och behandlar antropologiska metoder för datainsamling och analys. Speciell tonvikt läggs vid reflexiv metod, antropologiskt fältarbete och deltagande observation samt olika tekniker för datainsamling. Efter genomförd kurs förväntas du kunna:

  • Förstå och förklara grundläggande antropologiska metoder för datainsamling och analys.
  • Kritiskt värdera och välja antropologiska metoder som passar specifika forskningsfrågor och fält
  • Förbereda och praktiskt använda antropologiska forskningsmetoder såsom kvalitativa intervjuer och deltagande observation
  • Sammanföra fältdata, skriva effektiva fältnoter och intervjuprotokoll.

Mer information

Kontakt

Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Engelska parken, Thunbergsv 3 H

Box 631, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 2285

Fax: 018-471 7029

E-post: kursadm@antro.uu.se

Studierektor på avancerad nivå studierektorAN@antro.uu.se