Afrikanistik 2019/2020 (15 hp)

HT19, Kvällstid, 50 %, Campus

Startdatum: 2 september 2019

Slutdatum: 19 januari 2020

Sista ansökningsdatum: 15 april 2019

Anmälningskod: UU-52010 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Studieort: Uppsala

Urval: Betyg (40 %) - Högskoleprov (10 %) - Högskolepoäng, max 165 hp (50 %)

Behörighet: 30 hp

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 22500 kr

Studieavgift, totalt: 22500 kr

Om kursen

Kursen ger inblickar i afrikanska samhällen och deras kulturella uttryck förr och nu och erbjuder redskap för att analysera komplexa sociala och kulturella sammanhang. Huvudvikten i kursens första modul läggs vid antropologiska förståelser av ekonomiska, politiska och kulturella processer i dagens Afrika. Den andra modulen består av en serie tematiska föreläsningar om aktuella områden såsom det civila samhället och staten, sociala och religiösa rörelser, konflikter och flyktingproblematik, utvecklingsfrågor, bistånd och genus.

Mer information

Kontakt

Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Engelska parken, Thunbergsvägen 3H

Box 631, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 2285

Fax: 018-471 7029

E-post: kursadm@antro.uu.se

Studerandeexpeditionen kursadm@antro.uu.se

Telefon: 018-471 22 13