Teorier, metodologier och akademiskt skrivande inom fältet kulturarv och hållbarhet 2019/2020 (15 hp)

HT19, 100 %, Campus

Startdatum: 4 november 2019

Slutdatum: 19 januari 2020

Sista ansökningsdatum: 15 april 2019

Anmälningskod: UU-51733 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Studieort: Visby

Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

Behörighet: Kandidatexamen

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 30000 kr

Studieavgift, totalt: 30000 kr

Om kursen

Syftet med kursen är att ge en avancerad introduktion till dagens teoretiska och metodologiska ansatser inom fältet kulturarv och hållbarhet, samt att öva dig i att tillämpa vissa av de normer och konventioner som styr akademiskt skrivande.

Den första delen av kursen fokuserar på teoretiska och metodologiska traditioner genom föreläsningar. Seminarier om viktiga texter och frågor inom dessa traditioner kommer att träna dig i kritiskt tänkande.

Den andra delen av kursen introducerar olika former av akademiska texter och konventioner. Fokus kommer att ligga på att skapa vetenskapliga artiklar och studenten kommer som en del av examinationen producera en artikel och även opponera på en annan students artikel. Den akademiska artikeln kommer att vara i fokus under kursens gång.

Mer information

Kontakt

Konstvetenskapliga institutionen

Engelska parken, Thunbergsvägen 3H 752 38 UPPSALA

Box 630, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 2887

Fax: 018-471 2892

E-post: info@konstvet.uu.se

Joakim Andersson joakim.andersson@konstvet.uu.se

Telefon: 0498-10 83 25