Klimat och kulturarv 2018/2019 (7,5 hp)

VT19 vecka 04-13 - 50 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2018-10-15

Anmälningskod: UU-01709 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Studieort: Gotland

Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

Behörighet: Kandidatexamen

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 15000 kr

Studieavgift, totalt: 15000 kr

Om kursen

Kursen behandlar tre sammankopplade frågor av central betydelse för en hållbar förvaltning av kulturhistoriska byggnader:

  • Inomhusklimat för både bevarande och komfort
  • Att förbättra energieffektiviteten samtidigt som kulturhistoriska värden bibehålls
  • Klimatförändringarnas inverkan och anpassning: Vilka risker är specifika för kulturarvet och hur hanterar vi dem?
I kursen ges en avancerad introduktion till den vetenskapliga grunden för dessa tre områden. Fallstudier bestående av individuella historiska byggnader och bebyggelseområden kommer att analyseras med hjälp av en iterativ processorienterad metod som inkluderar både tekniska och sociala aspekter. I kursen integreras grundläggande kunskaper inom teknik och bevarande med internationella riktlinjer och standarder. Samband och kontroverser mellan klimat, energi och kulturarv i dåtid, nutid och framtid presenteras och diskuteras. 

Mer information

Kontakt

Konstvetenskapliga institutionen

Engelska parken, Thunbergsv 3 H 752 38 Uppsala

Box 630, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 2887

Fax: 018-471 2892

E-post: info@konstvet.uu.se

Gustaf Leijonhufvud gustaf.leijonhufvud@konstvet.uu.se

Telefon: 0498-10 83 37