Byggnadsvetenskap 2019/2020 (30 hp)

HT19, 100 %, Campus

Startdatum: 2 september 2019

Slutdatum: 19 januari 2020

Sista ansökningsdatum: 15 april 2019

Anmälningskod: UU-51719 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Visby

Urval: Högskolepoäng (max 165 hp)

Behörighet: 30 hp kulturvård inklusive Konserveringsvetenskap, 15 hp, eller motsvarande kunskaper.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 45000 kr

Studieavgift, totalt: 45000 kr

Om kursen

Kursen behandlar traditionella byggnadsmaterial, byggnadsfysik och färg med den kulturhistoriskt värdefulla byggnaden som utgångspunkt. Kursen är indelad i fem delkurser:

  1. Delkurs ett behandlar tekniska, kemiska och fysikaliska aspekter på material, det vill säga grundläggande byggnadsmateriallära.
  2. Delkurs två behandlar de traditionella byggnadsmaterialen så som trä, betong och gjutjärn. Här behandlas också de nedbrytningsmekanismer som påverkar de olika materialen.
  3. Delkurs tre behandlar byggnadsfysik, det vill säga fukt, värme, inneklimat, energieffektivisering och förebyggande konservering. Kunskap om fukt och värme är en förutsättning för att långsiktigt kunna bevara våra byggnader.
  4. Delkurs fyra behandlar färg och plast. Delkursen har tyngdpunkten i färg som ett traditionellt material för hantverkare och konstnärer och tar även upp plast som komponent i färg och som konstruktionsmaterial.
  5. Delkurs fem innehåller en fördjupad studie inom byggnadsmaterial, färg eller byggnadsfysik och avslutas med skriftlig och muntlig presentation.

Mer information

Kontakt

Konstvetenskapliga institutionen, Campus Gotland

Cramérgatan 3, Visby

Campus Gotland, Uppsala universitet, 621 67 Visby

Telefon: 0498-10 82 00

Magnus Wessberg, kursansvarig magnus.wessberg@konstvet.uu.se

Telefon: 0498-10 83 34

Carina Dahlström carina.dahlstrom@uadm.uu.se

Telefon: 0498-10 82 34