Föremålens material och tekniker 2018/2019 (30 hp)

HT18 vecka 36-03 - 100 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2018-04-16

Anmälningskod: UU-51738 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Gotland

Urval: Högskolepoäng (max 165 hp)

Behörighet: 30 hp kulturvård inklusive Konserveringsvetenskap, 15 hp, eller motsvarande kunskaper.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 45000 kr

Studieavgift, totalt: 45000 kr

Om kursen

Kursen ger dig grundläggande kunskaper om materialens fysikaliska och kemiska sammansättning som bland annat förklarar hur och varför de traditionellt har använts samt på vilka sätt de bevaras, förändras eller bryts ned. Genom att du lär dig om materialens olika karaktär får du också möjlighet att analysera och identifiera dem. Materialens karaktär sätter även gränser för möjligheten att bevara dem. I kursen får du kunskap om kulturvårdens olika sätt att förhålla sig till förändringar. Ibland ses de som en naturlig och oundviklig förändring, ibland som en skada, och beroende på förhållningssätt kan det få olika konsekvenser. Skador ses ofta som motiv för restaurering eller konservering av artefakter.

Kursen är indelad i fem delkurser: Grundläggande materiallära; Trä, textil & papper; Glas & keramik; Metall; Färg & plast.

Mer information

Kontakt

Konstvetenskapliga institutionen, Campus Gotland

Cramérgatan 3, Visby

Campus Gotland, Uppsala universitet, 621 67 Visby

Telefon: 0498-10 82 00

Maria Brunskog maria.brunskog@konstvet.uu.se

Telefon: 0498-10 83 27