Kulturegendomsrätt 2019/2020 (7,5 hp)

HT19, 25 %, Distans

Startdatum: 2 september 2019

Slutdatum: 19 januari 2020

Sista ansökningsdatum: 15 april 2019

Anmälningskod: UU-51710 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Flexibel

Urval: Högskolepoäng (max 165 hp)

Uppläggning för distanskurs: Kursen använder en digital lärplattform för undervisning och kommunikation. Plattformen innehåller all information rörande kursen och används för genomförande av kursens obligatoriska aktiviteter. Undervisningen sker i huvudsak genom studieanvisningar, övningsuppgifter och diskussioner. En förutsättning för att kunna följa den internetbaserade kursen är tillgång till dator samt internetuppkoppling. Undervisning och examination genomförs helt via den webbaserade lärplattformen. Inga träffar på campus ingår.

Behörighet: 60 hp kulturvård, arkeologi/osteologi eller konstvetenskap alternativt minst 30 hp i juridik eller relevant yrkeserfarenhet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 11250 kr

Studieavgift, totalt: 11250 kr

Om kursen

Kulturegendomsrätt ger en översikt av den svenska rättsordningen och en fördjupning i de särskilda regler som gäller för fast och lös kulturegendom, till exempel fornfynd, historiska byggnader, antikviteter och arkivalier. Såväl offentlig- som civilrättsliga och internationella regler tas upp.

Mer information

Kontakt

Konstvetenskapliga institutionen, Campus Gotland

Cramérgatan 3, Visby

Campus Gotland, Uppsala universitet, 621 67 Visby

Telefon: 0498-10 82 00

Susanna Carlsten, kursansvarig susanna.carlsten@konstvet.uu.se

Telefon: 0498-10 83 27

Carina Dahlström carina.dahlstrom@uadm.uu.se

Telefon: 0498-10 82 34