Utbildning

Regelverk och processer för insamling, förmedling och bevarande 2017/2018 (15 hp)

VT18 vecka 13-22 - 100 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2017-10-16

Anmälningskod: UU-01737 Inställd

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Gotland

Urval: Akademiska poäng

Behörighet: 45 hp kulturvård eller motsvarande kunskaper.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 22500 kr

Studieavgift, totalt: 22500 kr

Om kursen

I kursen får du kunskap om ett urval av konventioner och lagar vilka styr eller reglerar verksamheter som förmedlar, samlar in och/eller handlar med kulturhistoriskt värdefulla objekt i syfte att bevara dem i sig eller kunskapen om dem. Du får sätta dig in i till exempel kulturmiljölagen, miljöbalken och till dessa knutna förordningar och allmänna råd, Riksarkivets föreskrifter samt internationella konventioner och yrkesetiska överenskommelser. En väsentlig del av kursen utgörs av den praktiska och problembaserade delen som innebär att du själv undersöker olika verksamheter och problematiserar hur de arbetar med förmedling, insamling eller handel. Kursen ges i form av några intensiva träffar och däremellan arbetar du självständigt med olika uppgifter.

Mer information

Kontakt

Konstvetenskapliga institutionen, Campus Gotland

Cramérgatan 3, Visby

Campus Gotland, Uppsala universitet, 621 67 Visby

Telefon: 0498-10 82 00

Maria Brunskog maria.brunskog@konstvet.uu.se

Telefon: 0498-10 83 27