Utbildning

Skönhetens mask 2017/2018 (7,5 hp)

HT17 vecka 44-02 - Blandad tid - 50 % - Distans

Sista ansökningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-51730 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Flexibel

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Uppläggning för distanskurs: Teknikkrav: Dator, Internetuppkoppling och Flash.
Lärarstöd via e-post, diskussionsforum, chattar etc.
Du väljer själv om du vill studera dagtid eller kvällstid.

VT18 vecka 03-12 - Blandad tid - 50 % - Distans

Sista ansökningsdatum: 2017-10-16

Anmälningskod: UU-01730 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Flexibel

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Uppläggning för distanskurs: Dator, Internetuppkoppling och Flash krävs. Lärarstöd via e-post, diskussionsforum, chattseminarier etcetera. Du kan själv välja om du vill studera på dagtid eller kvällstid.

Behörighet: Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A1) alternativt Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 1)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 11250 kr

Studieavgift, totalt: 11250 kr

Om kursen

Kursen ger kunskap om de olika ideal som präglat synen på människokroppen, klädedräkten och skönhetsidealen under olika historiska epoker. Genom studier av sambandet mellan skönhetsideal, dräktskick och porträttmåleri ges insyn i de sociala och kulturella normer som präglat olika kulturhistoriska miljöer under perioden 1500–1900.

Kursen är kronologiskt och tematiskt upplagd. Varje tidsepok studeras ur såväl ett konst- som dräkthistoriskt perspektiv. Förhållandet mellan kropp, kläder och skönhetsideal analyseras utifrån olika teman som diskrepansen mellan offentligt och privat, sociala hierarkier och maktstrukturer, aspekter på genus, självbild och identitet.

De kunskaper och färdigheter kursen ger kan användas för verksamhet inom skolor, museer och media, samt som grund för vidareutbildning på avancerad nivå och forskarutbildning.

Mer information

Kontakt

Konstvetenskapliga institutionen

Engelska parken, Thunbergsv 3 H 752 38 Uppsala

Box 630, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 2887

Fax: 018-471 2892

E-post: info@konstvet.uu.se

Carolina Ahlund-Brown carolina.ahlund-brown@konstvet.uu.se

Studieadministratör Carina Dahlström carina.dahlstrom@uadm.uu.se

Telefon: 0498-10 82 34