Konst, kontext och uppvisningskultur i renässansens och barockens Italien 2018/2019 (15 hp)

VT19, Blandad tid, 50 %, Distans

Startdatum: 21 januari 2019

Slutdatum: 9 juni 2019

Sista ansökningsdatum: 15 oktober 2018

Anmälningskod: UU-01727 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Flexibel

Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

Uppläggning för distanskurs: Dator, internetuppkoppling och Flash krävs. Lärarstöd via e-post, diskussionsforum och chattseminarier med mer. I kursen ingår IT-baserad undervisning via nätet samt två icke obligatoriska tillfällen då studenterna möts på plats på seminarier, exkursioner och workshops.
 

Antal träffar för distans: 2

Behörighet: 90 hp konstvetenskap, renässansstudier eller motsvarande med successiv fördjupning.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 25000 kr

Studieavgift, totalt: 25000 kr

Om kursen

Kursen syftar till fördjupad kunskap om den italienska renässansens och barockens visuella kultur med fokus på bildtolkning, narrativ, relationerna beställare/producent/konsument, original/kopia, tidigmodernt samlande, konstmarknad och konstmuseernas historia. Kursen ger även inblick i det museala arbetets praktik och hur man presenterar konsthistoria på ett museum.

Kursen innehåller exkursioner till Uppsala/Stockholm och Italien. Dessa bekostas om inget annat anges av studenten själv. Förhinder att delta i exkursionerna kompenseras med andra uppgifter.

Mer information

Kontakt

Konstvetenskapliga institutionen

Engelska parken, Thunbergsv 3 H 752 38 Uppsala

Box 630, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 2887

Fax: 018-471 2892

E-post: info@konstvet.uu.se

Johan Eriksson johan.eriksson@konstvet.uu.se

Telefon: 018-471 29 57

Carina Dahlström carina.dahlstrom@uadm.uu.se

Telefon: 0498-10 82 34