Kulturarven och kyrkorna i Norden. Bruk och förståelse i historia och samtid 2018/2019 (15 hp)

VT19 vecka 04-23 - 50 % - Distans

Sista ansökningsdatum: 2018-10-15

Anmälningskod: UU-01750 Inställd

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Gotland

Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

Uppläggning för distanskurs: Kursen är kombinerad distans- och campusutbildning. Det innebär att nätseminarier kommer genomföras i form av chattar samt genom gruppövningar i diskussionsforum på kursplattformen. I kursen ingår också film som finns att tillgå på kursplattformen. För att kunna ta del av filmen behövs en mediaspelare på datorn. I kursen genomförs också två exkursioner: en till Gotland och en i anslutning till det nordiska samarbetsuniversitetet.
 

Antal obligatoriska träffar för distans: 1

Behörighet: Filosofie kandidatexamen med konstvetenskap som huvudområde

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 25000 kr

Studieavgift, totalt: 25000 kr

Anmärkning: Kursen är ett samarbete mellan Uppsala universitet ett nordiskt universitet eller högskola och ger genom exkursioner en möjlighet att möta, analysera och diskutera kulturarvet på plats tillsammans med studenter och lärare från de båda lärosätena. Kursen ger också tillfälle att diskutera era arbeten på kursen med förvaltare, brukare och det kyrkliga kulturarvsfältets aktörer.

 

Om kursen

Kursen ger dig möjlighet att få en fördjupad förståelse om de kyrkliga kulturarven från nordisk medeltid och renässans. Kursen ger fördjupade kunskaper om de fysiska byggnaderna och föremålen samt deras bruk under sin tillkomsttid. Den låter dig möta renässansens och medeltidens föremål såväl på plats som genom nätburen distansundervisning. I kursen kommer såväl kyrkorummen som medeltida kultplatser att begripliggöras och tillfälle ges att lära förstå föremål och miljöer i relation till hur de var avsedda att förstå och brukas i sin samtid.

Kursen ger också kunskaper om föremålen och rummens bruk idag och vad det innebär att vara ett brukat kulturarv. I kursen diskuterar vi samtidens kulturarvsfrågor och bruksproblematik. Vi undersöker deras roll i de nationella projekten, som turistmål och vad som sker med ett föremål och rum när det placeras i en kulturarvskontext.

Kursen är ett samarbete mellan Uppsala universitet och ett skandinaviskt universitet eller högskola. Den kommer genom exkursioner till Gotland och samarbetsuniversitetets land ge möjligheter till att möta miljöerna på plats och där genom närstudier bättre förstå de olika problematikerna. Tillsammans med studenter och lärare från de två länderna ges möjlighet att möta, analysera och diskutera kulturarvet på plats. I kursen kommer ni också få möta och diskutera med såväl förvaltare, brukare som kulturarvsfältets aktörer. Kursen är också ett tillfälle att lära känna studenter på samma nivå från Norden och tillsammans i grupparbeten och studier utbyta erfarenheter från de olika länderna.

Kursen kommer att ge en möjlighet att möta det senaste inom forskningen på fältet samt ge inblick i de yrkesområden och professionella fält som har till uppgift att förvalta, vårda, utveckla och skydda de kyrkliga kulturarven.

Mer information

Kontakt

Konstvetenskapliga institutionen

Engelska parken, Thunbergsv 3 H 752 38 Uppsala

Box 630, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 2887

Fax: 018-471 2892

E-post: info@konstvet.uu.se

Henrik Widmark henrik.widmark@konstvet.uu.se

Telefon: 018-471 29 98

Carina Dahlström carina.dahlstrom@uadm.uu.se

Telefon: 0498-10 82 34