Latinsk prosa och poesi från senantiken eller de efterantika perioderna 2018/2019 (7,5 hp)

HT18(Flexibel kursstart), 25 %, Campus

Startdatum: 3 september 2018

Slutdatum: 20 januari 2019

Sista ansökningsdatum: 16 april 2018

Anmälningskod: UU-57632 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Platsgaranti

VT19(Flexibel kursstart), 25 %, Campus

Startdatum: 21 januari 2019

Slutdatum: 9 juni 2019

Sista ansökningsdatum: 15 oktober 2018

Anmälningskod: UU-07632 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Platsgaranti

Behörighet: Uppfyllda krav för magisterexamen med latin som huvudområde.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 12500 kr

Studieavgift, totalt: 12500 kr

Anmärkning: Kursen ges i mån av resurser.

Om kursen

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper om den latinska prosan och poesin från antikens senare århundraden (cirka 200–cirka 600 e.Kr.) och/eller från medeltid och tidigmodern tid (cirka 600–cirka 1800) i form av läsning av sammanlagt 220 sidor prosa och 900 vers poesi från senare romersk tid (cirka 200–cirka 600) och/eller från medeltid och tidigmodern tid (cirka 600–cirka 1800).

Mer information

Kontakt

Institutionen för lingvistik och filologi

Engelska parken Thunbergsvägen 3H

Box 635, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 2252

E-post: info@lingfil.uu.se

Studentexpeditionen info@lingfil.uu.se

Telefon: 018-471 22 52