Historia i praktiken: Berättande och historiebruk 2018/2019 (7,5 hp)

HT18, 50 %, Campus

Startdatum: 12 november 2018

Slutdatum: 20 januari 2019

Sista ansökningsdatum: 16 april 2018

Anmälningskod: UU-51406 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Högskolepoäng (max 165 hp)

Behörighet: 90 hp varav minst 60 hp från Historikerprogrammet eller 60 hp ekonomisk historia, historia eller idé- och lärdomshistoria.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 11250 kr

Studieavgift, totalt: 11250 kr

Anmärkning: Kursen ingår också i Historia i praktiken – ett paket av fyra kurser (varav två ligger under Ekonomisk historia).

Om kursen

Kursen behandlar användandet av historia både inom och utom universiteten. Inledningsvis tematiseras olika teoretiska perspektiv på historiska berättelser, historiebruk och värdet av historia, från Nietzsche till vår tid. Men kursens tyngdpunkt ligger på mer praktiska övningar. Härvidlag tar vi vår utgångspunkt i det offentliga historieberättande och historiebruk som hela tiden pågår i samhället och formar föreställningsvärldar och tänkesätt.

På kursen ska vi träna förmågan att upptäcka och analysera både explicita och implicita historiska berättelser i nutid och dåtid. Vi tar upp flera samtidsaktuella fallstudier, till exempel berättelser om Europa, om modern samhällsutveckling och om ekonomin. Ett viktigt inslag är analysen av olika berättelser om samma fenomen. Här tematiseras också frågor om hur man kan skapa historiska framställningar med utgångspunkt i värderingar utan att kompromettera vetenskapliga krav. Syftet med kursen är att träna praktiska färdigheter som är värdefulla för såväl arbetet med kandidat- och masteruppsatser som för samhällsengagemang och arbetsliv.

Kursen ingår i Historikerprogrammet, men kursen är också tänkt för andra historiestuderande efter B-nivå. Även om kursen söks som fristående kurs så ingår den också i kurspaketet Historia i praktiken (4 x 7,5 hp). Dessa fyra kurser är planerade så att de kompletterar varandra och ger en hel termins fördjupning i centrala färdigheter för studerande i historiska ämnen:

  • Historia i praktiken: Berättande och historiebruk
  • Historia i praktiken: Materiell kultur
  • Historia i praktiken: Statistik i samhället
  • Historia i praktiken: Kunskap och politik

Mer information

Kontakt

Institutionen för idé- och lärdomshistoria

Engelska parken, Thunbergsv 3P

Box 629, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 2947

Fax: 018-504422

Ilona Karlsson ilona.karlsson@idehist.uu.se

Telefon: 018-471 29 47