Utbildning

Medicin och makt i historisk belysning 2017/2018 (7,5 hp)

Sommar 2017 vecka 24-29 - Blandad tid - 100 % - Distans

Sista ansökningsdatum: 2017-03-15

Anmälningskod: UU-01423 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Flexibel

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Uppläggning för distanskurs: Kursen är i huvudsak distansbaserad. Kontakt med lärare och studiekamrater sker via e-post och elektroniska konferenser. Deltagarna måste ha tillgång till internetansluten dator och e-post. Examination sker genom chattdiskussioner och skriftliga PM-uppgifter.

Behörighet: Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A1) alternativt Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 1)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 11250 kr

Studieavgift, totalt: 11250 kr

Om kursen

Kursen behandlar medicinens allt starkare maktposition i det västerländska samhället från cirka 1750 och fram till vår egen tid. Genom historiska nedslag belyser kursen etableringen av olika slags maktrelationer där medicinsk vetenskap och/eller praktik varit involverad. Maktrelationerna kopplas till fenomen som professionalisering, styrning av moderna samhällen, medikalisering samt normalisering. Kursen indelas i fyra block med tematiska studier, samt ett femte som ägnas åt att skriva ett slut-PM.

Mer information

Kontakt

Institutionen för idé- och lärdomshistoria

Engelska parken, Thunbergsv 3P

Box 629, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 2947

Fax: 018-504422

Ilona Karlsson ilona.karlsson@idehist.uu.se

Telefon: 018-471 2947