Utbildning

Kandidatuppsats i språkteknologi 2017/2018 (15 hp)

VT18 vecka 03-22 - 50 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2017-10-16

Anmälningskod: UU-07746 Anmälan

Undervisningsspråk: Kursen ges vid behov på engelska

Studieort: Uppsala

Urval: Akademiska poäng

Behörighet: 75 hp språkteknologi.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 27500 kr

Studieavgift, totalt: 27500 kr

Om kursen

Kursen ska ge dig möjlighet till självständig fördjupning inom något datorlingvistiskt eller språkteknologiskt delområde samt systematisk övning i att tillämpa vetenskapliga metoder i det språkteknologiska arbetet.

Mer information

Kontakt

Institutionen för lingvistik och filologi

Engelska parken, Thunbergsv. 3 H

Box 635, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 2252

E-post: info@lingfil.uu.se

Studentexpeditionen info@lingfil.uu.se

Telefon: 018-471 22 52