Retorik och politik 2018/2019 (7,5 hp)

Sommar 2018 vecka 24-28 - 100 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2018-03-15

Anmälningskod: UU-02617 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Gotland

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Behörighet: Grundläggande behörighet

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 11250 kr

Studieavgift, totalt: 11250 kr

Om kursen

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper i retorikens historia, teoribildning och arbetsmetoder. Retorisk teori och praktik problematiseras utifrån historiska samt aktuella politiska och sociala sammanhang. Den politiska samtida retoriken ägnas särskild uppmärksamhet med utgångspunkt i de tal som hålls under Almedalsveckan. Kursen innehåller också praktiska moment där den studerande tränar sin muntliga framställningsförmåga genom tal- och debattövningar.

Mer information

Kontakt

Litteraturvetenskapliga institutionen

Engelska parken, Thunbergsv 3 P

Box 632, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 2950

E-post: info@littvet.uu.se

Campus Gotland: Carina Dahlström carina.dahlstrom@uadm.uu.se

Telefon: 018-471 82 34