Svenska som andraspråk A 2018/2019 (30 hp)

HT18, Eftermiddag, 100 %, Campus

Startdatum: 3 september 2018

Slutdatum: 20 januari 2019

Sista ansökningsdatum: 16 april 2018

Anmälningskod: UU-55662 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

VT19, Eftermiddag, 100 %, Campus

Startdatum: 21 januari 2019

Slutdatum: 9 juni 2019

Sista ansökningsdatum: 15 oktober 2018

Anmälningskod: UU-05662 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

VT19, Kvällstid, 25 %, Campus

Startdatum: 21 januari 2019

Slutdatum: 7 juni 2020

Sista ansökningsdatum: 15 oktober 2018

Anmälningskod: UU-05634 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Behörighet: Grundläggande behörighet och Engelska 6, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Engelska B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A6 c/6 c)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 45000 kr

Studieavgift, totalt: 45000 kr

Om kursen

Kursen riktar sig till lärare och andra med intresse för flerspråkighet och språkinlärning. Den syftar till att du ska skaffa sig sådana breda baskunskaper som krävs för att bli en god lärare i svenska som andraspråk. Kursen behandlar svenskans struktur och andraspråksinlärning i ett teoretiskt och didaktiskt perspektiv. Därutöver belyses språklig variation, identitet samt attityder till flerspråkighet. I kursen ingår också yrkesrelaterade inslag såsom studiebesök, auskultationer och lektionsplaneringar. Kursen består av fyra delkurser à 7,5 hp:

  1. Skolan i det mångkulturella samhället
  2. Svensk grammatik i ett tvärspråkligt perspektiv
  3. Fonetik och muntlig kommunikation
  4. Andraspråksinlärning i teori och praktik
Kursen riktar sig särskilt till lärare och andra intresserade som vill kombinera studier och yrkesarbete. Därför har den följande upplägg:
  1. Under vårterminen 2018 är delkurs 1, Skolan i det mångkulturella samhället 7,5 hp, förlagd till kvällstid och ges på kvartsfart.
  2. Delkurs 2, Svensk grammatik i ett tvärspråkligt perspektiv 7,5 hp, ges som sommarkurs på halvfart under sommaren 2018. Undervisningen är koncentrerad till början och till slutet av kursen med självstudier och individuella uppgifter däremellan.
  3. Under höstterminen 2019 ges delkurs 3, Fonetik och muntlig kommunikation 7,5 hp, på kvartsfart under kvällstid.
  4. Delkurs 4, Andraspråksinlärning i teori och praktik 7,5 hp, ges på kvartsfart kvällstid under vårterminen 2019.
Delkurserna kan också läsas var för sig som fristående kurser.

Mer information

Kontakt

Institutionen för nordiska språk

Engelska parken, Thunbergsv 3 L

Box 527, 751 20 UPPSALA

Telefon: 018-471 1271

E-post: info@nordiska.uu.se

Studievägledare studievagledningen@nordiska.uu.se

Telefon: 018-471 12 76