Utbildning

Svenska som andraspråk A med inriktning mot vuxna inlärare 2017/2018 (30 hp)

HT17 vecka 35-22 - Eftermiddag - 50 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-55653 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

VT18 vecka 03-02 - Eftermiddag - 50 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2017-10-16

Anmälningskod: UU-05653 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Behörighet: Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A6 c) alternativt Engelska B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 6 c)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 45000 kr

Studieavgift, totalt: 45000 kr

Om kursen

Kursen riktar sig till lärare och andra med intresse för flerspråkighet och andraspråksinlärning hos vuxna. Den syftar till att den studerande ska skaffa sig de baskunskaper som krävs för att bli en god lärare i svenska som andraspråk för vuxna, inom exempelvis sfi eller annan vuxenutbildning. Kursen behandlar svensk grammatik och fonetik i ett tvärspråkligt perspektiv samt vuxnas andraspråksinlärning i ett teoretiskt och didaktiskt perspektiv. Därutöver belyses migration, kultur och flerspråkighet. I kursen ingår yrkesrelaterade inslag såsom studiebesök, auskultationer och lektionsplaneringar.

Mer information

Kontakt

Institutionen för nordiska språk

Engelska parken, Thunbergsv 3 L

Box 527, 751 20 UPPSALA

Telefon: 018-471 1271

E-post: info@nordiska.uu.se

Studievägledare studievagledningen@nordiska.uu.se

Telefon: 018-471 12 76