Utbildning

Religionsvetenskap A 2017/2018 (30 hp)

HT17 vecka 35-22 - Blandad tid - 50 % - Distans

Sista ansökningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-59584 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Flexibel

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Uppläggning för distanskurs: Kursen är en distanskurs och genomförs i lärplattformen Distans. Kursen kräver aktivt och regelbundet deltagande i lärplattformens uppgifter och aktiviteter. Campuslektioner kan ges i Uppsala under kursens gång (ej obligatoriska). Examinationen sker löpande genom deltagande i webbseminarier och genom inlämningsuppgifter och/eller hemtentor. Tillgång till internetansluten dator är nödvändig. För mer information se http://www.student.teol.uu.se.

HT17 vecka 35-02 - 100 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-59601 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

VT18 vecka 03-02 - Blandad tid - 50 % - Distans

Sista ansökningsdatum: 2017-10-16

Anmälningskod: UU-09584 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Flexibel

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Uppläggning för distanskurs: Kursen är en distanskurs och genomförs i lärplattformen Distans. Kursen kräver aktivt och regelbundet deltagande i lärplattformens uppgifter och aktiviteter. Campuslektioner kan ges i Uppsala under kursens gång (ej obligatoriska). Examinationen sker löpande genom deltagande i webbseminarier och genom inlämningsuppgifter och/eller hemtentor. Tillgång till internetansluten dator är nödvändig. För mer information se http://www.student.teol.uu.se.

VT18 vecka 03-22 - 100 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2017-10-16

Anmälningskod: UU-09601 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Behörighet: Grundläggande behörighet och Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A1/1)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 45000 kr

Studieavgift, totalt: 45000 kr

Om kursen

Vad är religion? Vilken roll har religionerna spelat i historien och vilken roll spelar de i dagens mångkulturella och globaliserade samhälle? Hur kan man tolka religiösa texter? Hur kan människors grundläggande värderingar och trosföreställningar studeras och bearbetas? Vad kännetecknar ett vetenskapligt förhållningssätt till religion? I Religionsvetenskap A behandlas dessa och andra frågor. I kursen aktualiseras och diskuteras judendom, kristendom och islam, men även buddhism, hinduism och sekulära livsåskådningar.

Mer information

Kontakt

Teologiska institutionen

Engelska parken, Thunbergsv. 3 B

Box 511, 751 20 UPPSALA

Telefon: 018-471 2295

E-post: student@teol.uu.se

Studievägledningen studievagledningen@teol.uu.se

Telefon: 018-471 21 85