Utbildning

Praktisk etik 2017/2018 (7,5 hp)

Sommar 2017 vecka 23-34 - 50 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2017-03-15

Anmälningskod: UU-09619 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Behörighet: Grundläggande behörighet

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 11250 kr

Studieavgift, totalt: 11250 kr

Anmärkning: Kursen har undervisningsuppehåll som innebär självstudier. Kursen ges i mån av resurser.

Om kursen

Kursens mål är att bearbeta centrala problem inom etisk teori och moralisk praktik. Vad kännetecknar en rätt handling och hur kan moraliska omdömen berättigas? Hur ska vi förhålla oss till aktuella frågeställningar inom miljöetik, yrkesetik och politisk etik? Kursen ger en bred orientering om skilda etiska modeller och en färdighet att kritiskt granska argument för och mot moraliska ställningstaganden.

Mer information

Kontakt

Teologiska institutionen

Engelska parken, Thunbergsv. 3 B

Box 511, 751 20 UPPSALA

Telefon: 018-471 2295

E-post: student@teol.uu.se

Studievägledningen studievagledningen@teol.uu.se

Telefon: 018-471 21 85