Ubika spel - en introduktion 2018/2019 (7,5 hp)

VT19 vecka 04-13 - 50 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2018-10-15

Anmälningskod: UU-04828 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Studieort: Gotland

Urval: Högskolepoäng (max 165 hp)

Behörighet: 22,5 hp

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 13750 kr

Studieavgift, totalt: 13750 kr

Om kursen

Kursen inleds med att definiera spel både som utbildningsområde och som uttrycksmedel och fortsätter med en systemanalys som handlar om hur man bryter ned spel från helhet till specifika system. I kursen behandlas designmetoderna MDA (Mechanics Dynamics Aesthetics) och AARRR (Acquisition, Activation, Retention, Referral, Revenue) liksom spel i lärande syfte. Kursen avslutas med en workshop med arbete kring en spelidé som ska utmynna i ett koncept och ett designdokument.

Mer information

Kontakt

Institutionen för speldesign

Skeppsbron 24 (Björkanderska) 621 57 VISBY

Uppsala universitet, Campus Gotland, 62167 Visby