Utbildning

Teori och metod inom speldesign 2017/2018 (7,5 hp)

HT17 vecka 45-02 - 50 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-54804 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Studieort: Gotland

Urval: Akademiska poäng

Behörighet: 60 hp speldesign

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 13750 kr

Studieavgift, totalt: 13750 kr

Anmärkning: Kursen ingår bland "tredjeårskurser" inom huvudområdet speldesign. Andra kurser bland "tredjeårskurser" är API för spelutveckling (7,5 hp), 2D-datorgrafik - teori och tillämpning III (7,5 hp), 3D-datorgrafik - teori och tillämpning IV (7,5 hp) och Examensarbete i speldesign (15 hp).

Om kursen

Kursen ger dig en introduktion i grundläggande teori och forskningsmetod inom humaniora, samhällsvetenskap och naturvetenskap som förberedelse inför examensarbetet. I kursen ingår litteratursökning, datainsamling, kvalitativ och kvantitativ analys, forskningsetiska frågor och akademiskt skrivande. Gästföreläsare bidrar med perspektiv från relevanta områden.

Mer information

Kontakt

Institutionen för speldesign

Skeppsbron 24 (Björkanderska) 621 57 VISBY

Uppsala universitet, Campus Gotland, 62167 Visby