Utbildning

Animation i 2D 1 - teori och praktik 2017/2018 (7,5 hp)

HT17 vecka 35-44 - Blandad tid - 50 % - Distans

Sista ansökningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-54813 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Studieort: Flexibel

Urval: Akademiska poäng

Uppläggning för distanskurs: Kursen är nätburen och har inga fysiska träffar eller obligatoriska sammankomster online. Kommunikationen mellan lärare och studenter samt studenter sinsemellan sker med hjälp av olika kursforum.

Behörighet: Gestaltning och 2D-datorgrafik för spel 2, 7,5 hp

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 13750 kr

Studieavgift, totalt: 13750 kr

Om kursen

Kursen innehåller animationsteori samt grundläggande design- och animationstekniker för tidslinjebaserad animation och för spel. I kursen ingår en översikt av den rörliga bildens utveckling, animationstekniker, karaktärsutveckling och animation, samt självständiga praktiska övningar. Kursen avslutas med ett eget mindre projektarbete där du får möjlighet att utveckla egna färdigheter på ett självständigt och kreativt sätt.

Mer information

Kontakt

Institutionen för speldesign

Skeppsbron 24 (Björkanderska) 621 57 VISBY

Uppsala universitet, Campus Gotland, 62167 Visby