Gestaltning med 2D-datorgrafik för spel 3 2018/2019 (7,5 hp)

HT18, 50 %, Campus

Startdatum: 3 september 2018

Slutdatum: 11 november 2018

Sista ansökningsdatum: 16 april 2018

Anmälningskod: UU-54805 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Studieort: Gotland

Urval: Högskolepoäng (max 165 hp)

Behörighet: 30 hp i speldesign och/eller Gestaltning samt 7,5 hp  Gestaltning och 2D-datorgrafik för spel 2 (5SD511) eller motsvarande.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 13750 kr

Studieavgift, totalt: 13750 kr

Om kursen

Kursen inleds med en fördjupad genomgång av visuell kommunikationsteori och gestaltning. Därefter behandlas visuellt berättande. De teoretiska kunskaperna omsätts sedan i en konstnärlig produktion av karaktärsdesign med mänskliga och antropomorfa karaktärer vilket sker ur ett berättartekniskt perspektiv baserat på funktion och avsedd estetik i relation till den önskade estetiska helheten i spelupplevelsen.

Mer information

Kontakt

Institutionen för speldesign

Skeppsbron 24 (Björkanderska) 621 57 VISBY

Uppsala universitet, Campus Gotland, 62167 Visby