Introduktion till artificiell intelligens för spelprogrammering 2018/2019 (15 hp)

HT18 vecka 36-03 - Blandad tid - 50 % - Distans

Sista ansökningsdatum: 2018-04-16

Anmälningskod: UU-54822 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Flexibel

Urval: Högskolepoäng inom teknik/naturvetenskap (max 240 hp)

Uppläggning för distanskurs: Kursen ges som internetbaserad distanskurs utan fysiska träffar. För att följa kursen behöver du ha tillgång till en dator med internetuppkoppling och kompilator för C++.

Behörighet: 7,5 hp i programmering med C++ eller motsvarande kurs i C++

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 27500 kr

Studieavgift, totalt: 27500 kr

Anmärkning: Kursen ges inom huvudområdet datavetenskap.

Om kursen

I denna kurs introduceras grundläggande tekniker, såsom finita tillståndsmaskiner, vägsökning med A*, neurala nätverk, genetiska algoritmer, rekursion (exempelvis för design av fraktaler), och metoder för tillämpningsområden såsom svärmintelligens, karaktärsmodellering, kombinatorisk optimering, och generering av 3D-geometrier och musik. Kursen erbjuder också handledning för utförandet av ett relativt valfritt AI-projekt som utförs individuellt eller i grupp.

Mer information

Kontakt

Institutionen för speldesign

Skeppsbron 24 (Björkanderska) 621 57 VISBY

Uppsala universitet, Campus Gotland, 62167 Visby