Utbildning

Runkunskap 2017/2018 (7,5 hp)

VT18 vecka 03-22 - Blandad tid - 25 % - Distans

Sista ansökningsdatum: 2017-10-16

Anmälningskod: UU-05725 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Flexibel

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Uppläggning för distanskurs: Kursen är nätbaserad och kräver tillgång till internet och dator. Det finns två träffar på Campus Gotland under kursens gång.

Antal träffar för distans: 2

Behörighet: Engelska 6 (områdesbehörighet A2) alternativt Engelska B (områdesbehörighet 2)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 11250 kr

Studieavgift, totalt: 11250 kr

Om kursen

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om runor och runinskrifter under hela den period (från omkring 100 till omkring 1800) då runorna brukades som en levande skrift. Runorna studeras som skriftsystem och inskrifterna som vittnesbörd om dåtidens samhällsförhållanden. Kursen skall också ge en första orientering i det språk som användes i runinskrifterna, med inriktning på förståelsen av deras innehåll och med tonvikten lagd vid de senvikingatida steninskrifterna.

Mer information

Kontakt

Institutionen för nordiska språk

Engelska parken, Thunbergsv 3 L

Box 527, 751 20 UPPSALA

Telefon: 018-471 1271

E-post: info@nordiska.uu.se

Studievägledare studievagledningen@nordiska.uu.se

Telefon: 018-471 12 76