Svenska språket/nordiska språk D 2019/2020 (30 hp)

HT19, 50 %, Campus

Startdatum: 2 september 2019

Slutdatum: 7 juni 2020

Sista ansökningsdatum: 15 april 2019

Anmälningskod: UU-55707 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

Behörighet: Svenska språket/Nordiska språk A, B och C

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 50000 kr

Studieavgift, totalt: 50000 kr

Anmärkning: Kursen samläses med Masterprogram i svenska.

Om kursen

Kursen syftar till att du ska fördjupa och bredda dina kunskaper inom något område av ämnet samt fördjupa ditt vetenskapliga betraktelsesätt och utveckla din förmåga att genomföra vetenskapliga undersökningar och skriva vetenskapliga texter av olika slag. I kursen ingår att göra en självständig undersökning av ett problem med anknytning till svensk eller nordisk språkvetenskap. Utbildningen består av delkurserna:

  1. Teori och metod för nordister 7,5 hp
  2. Vetenskapligt skrivande på svenska 7,5 hp
  3. Examensarbete 15 hp

Mer information

Kontakt

Institutionen för nordiska språk

Engelska parken, Thunbergsvägen 3L

Box 527, 751 20 UPPSALA

Telefon: 018-471 1271

E-post: info@nordiska.uu.se

Studievägledare studievagledningen@nordiska.uu.se

Telefon: 018-471 12 76