Utbildning

Akademiskt skrivande på svenska och engelska 2017/2018 (7,5 hp)

HT17 vecka 35-02 - Kvällstid - 25 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-55718 Inställd

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Gotland

Urval: Betyg (40 %) - Högskoleprov (10 %) - Poäng (50 %)

VT18 vecka 03-22 - Kvällstid - 25 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2017-10-16

Anmälningskod: UU-05718 Inställd

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Gotland

Urval: Betyg (40 %) - Högskoleprov (10 %) - Poäng (50 %)

Behörighet: 60 hp

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 11250 kr

Studieavgift, totalt: 11250 kr

Om kursen

Under kursen behandlas akademiska textgenrer. Undervisningen utgår från centrala drag i akademiska texter på svenska och engelska, samtidigt som ämnesrelaterade särdrag uppmärksammas. Stor vikt läggs vid praktiska övningar: textanalys och författande av egna akademiska texter på de båda språken. Texterna diskuteras även i mindre studentgrupper, så kallade repsonsgrupper. Under kursen uppmärksammas studenternas erfarenheter av att läsa och skriva akademiska texter av olika slag inom olika akademiska discipliner.

Kursen kan med fördel läsas tillsammans med andra universitetsstudier, och vara av nytta inför all typ av produktion av akademiska texter, såsom uppsatser och vetenskapliga artiklar.

Mer information

Kontakt

Institutionen för nordiska språk

Engelska parken, Thunbergsv 3 L

Box 527, 751 20 UPPSALA

Telefon: 018-471 1271

E-post: info@nordiska.uu.se