Biologi för lärare i åk 7-9, 45 hp (1-45). Ingår i Lärarlyftet 2018/2019 (45 hp)

HT18, Blandad tid, 50 %, Distans

Startdatum: 27 augusti 2018

Slutdatum: 19 januari 2020

Sista ansökningsdatum: 16 april 2018

Anmälningskod: UU-F2010 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Lottning

Antal obligatoriska träffar för distans: 9

Behörighet: Lärarexamen

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 65000 kr

Studieavgift, totalt: 97500 kr

Anmärkning: Denna utbildning är en uppdragsutbildning och får endast sökas av lärare som deltar i (lärarfortbildningen) Lärarlyftet II enligt förordningen (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare. Se Skolverkets webbplats. Den som söker till denna kurs utan godkännande från (skol)huvudmannen är inte behörig att delta och riskerar att få avbryta utbildningen.

Målgrupp: Lärare som undervisar i åk 7-9
Du som har en behörighetsgivande lärarexamen och undervisar i detta ämne i åk 7-9 utan att vara ämnesbehörig.

Om kursen

Kursen ger behörighet att undervisa biologi i åk 7-9. Kursen ger en stabil grund inom biologins olika delområden: biologisk mångfald, ekologi, fysiologi, genetik och cellbiologi, samt floristik och faunistik. Ämnesdidaktik, IT och bedömning är centralt. Träffarna lägger tonvikt på diskussion av teoridelar, samt på hur man kan använda sina kunskaper i egen undervisning.

Mer information

Kontakt

Institutionen för biologisk grundutbildning

EBC, Norbyvägen 14 / BMC A8:1

Norbyv 14, 752 36 UPPSALA/Box 592, 751 24 UPPSALA

Fax: 018-471 4687 Fax: 018-471 4689

E-post: info@ibg.uu.se

Ronny Alexandersson ronny.alexandersson@ibg.uu.se

Telefon: 018-4714142

Kristina Lundgren kristina.lundgren@uadm.uu.se

Telefon: 018-471 1919