Engelska för lärare i åk 4-6, 30 hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet II 2018/2019 (30 hp)

HT18, Blandad tid, 50 %, Distans

Startdatum: 20 augusti 2018

Slutdatum: 2 juni 2019

Sista ansökningsdatum: 16 april 2018

Anmälningskod: UU-F2040 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Studieort: Uppsala

Urval: Lottning

Uppläggning för distanskurs: Kursen bedrivs som distanskurs på halvfart under två terminer. Under respektive termin ingår tre obligatoriska tillfällen med tvådagarsträffar i Uppsala, totalt: 12 dagar. Tvådagarsträffarna sker alltid på en torsdag + fredag, preliminärt följande datum:
Ht 2018: 23-24 augusti, 4-5 oktober, 6-7 december
Vt 2019: 24-25 januari, 28-29 mars, 23-24 maj
(Observera att datumen är preliminära!)

I övrigt består kursen av litteraturstudier, skrivuppgifter och ett eget undervisningsmetodiskt utvecklingsprojekt. Mellan träffarna förekommer individuella uppgifter, gruppdiskussioner och handledning, då kommunikationen mellan studenter och lärare sker via en plattform på internet.

Antal obligatoriska träffar för distans: 6

Behörighet: Lärarexamen samt huvudmannens godkännande.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 45000 kr

Studieavgift, totalt: 45000 kr

Anmärkning: Denna utbildning är en uppdragsutbildning och får endast sökas av lärare som deltar i (lärarfortbildningen) Lärarlyftet II enligt förordningen (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare. Se Skolverkets webbplats. Den som söker till denna kurs utan godkännande från (skol)huvudmannen är inte behörig att delta och riskerar att få avbryta utbildningen.

Målgruppen för kursen är lärare som undervisar i åk 4-6. Du som har en behörighetsgivande lärarexamen med inriktning mot minst åk 4-6 eller åk 7-9 och som undervisar i engelska utan att vara ämnesbehörig.
Undervisningen sker huvudsakligen på engelska.

Om kursen

Kursen syftar till att utveckla deltagarnas såväl teoretiska som praktiska kompetens för undervisning i engelska i åk 4-6. I centrum står ämnesteori, ämnesdidaktik, lärandeteori samt bedömning och betygsättning. Utbildningen omfattar fördjupade språkteoretiska kunskaper och vidareutveckling av deltagarens egna muntliga och skriftliga språkfärdigheter och kommunikativa kompetens. Stor vikt läggs vid fördjupade insikter om undervisningsmetodik som stimulerar till utveckling av elevernas kommunikativa förmåga och deras kunskaper om engelskans internationella betydelse.

Kursen består av fyra delkurser:

  • Språkkunskap, didaktik och lärarskap, 7,5 hp
  • Engelska – en brygga till internationalisering, 7,5 hp
  • Bedömning av språkkunskaper samt motivation och ledarskap, 7,5 hp
  • Språkteoretisk och didaktisk fördjupning, 7,5 hp

Mer information

Kontakt

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

von Kraemers allé 1 A 752 37 Uppsala

Box 2136, 750 02 Uppsala

Maria Allström maria.allstrom@fba.uu.se

Telefon: 018-471 79 64

Åsa Hammarborg Administratör asa.hammarborg@fba.uu.se

Telefon: 018-471 78 13