Spanska för lärare i åk 7-9, 45 hp (1-45). Ingår i Lärarlyftet II 2018/2019 (45 hp)

HT18, Blandad tid, 50 %, Distans

Startdatum: 3 september 2018

Slutdatum: 19 januari 2020

Sista ansökningsdatum: 16 april 2018

Anmälningskod: UU-F2030 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Flexibel

Urval: Lottning

Uppläggning för distanskurs:
Kursen ges nätbaserat och pågår under tre terminer. Varje delkurs innehåller mellan fem och åtta nätbaserade seminarietillfällen. Mellan seminarietillfällena är handledning och kommunikation webbaserad. Tillgång till dator med bredbandsuppkoppling samt headset krävs. Undervisningsspråket är spanska. Vissa kursmoment kan komma att ges på svenska.
 

VT19, Blandad tid, 75 %, Distans

Startdatum: 21 januari 2019

Slutdatum: 19 januari 2020

Sista ansökningsdatum: 15 oktober 2018

Anmälningskod: UU-F1030 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Flexibel

Urval: Lottning

Uppläggning för distanskurs: Kursen ges nätbaserat och pågår under två terminer. Varje delkurs innehåller mellan fem och åtta nätbaserade seminarietillfällen. Mellan seminarietillfällena är handledning och kommunikation webbaserad. Tillgång till dator med bredbandsuppkoppling samt headset krävs. Undervisnings- och examinationsspråk är spanska. Vissa kursmoment kan komma att ges på svenska.

Behörighet: Lärarexamen samt huvudmannens godkännande.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 45000 kr

Studieavgift, totalt: 67500 kr

Anmärkning: Denna utbildning är en uppdragsutbildning och får endast sökas av lärare som deltar i (lärarfortbildningen) Lärarlyftet II enligt förordningen (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare. Se Skolverkets webbplats. Den som söker till denna kurs utan godkännande från (skol)huvudmannen är inte behörig att delta och riskerar att få avbryta utbildningen.

Målgrupp: Lärare som undervisar i åk 7-9
Du som har en behörighetsgivande lärarexamen och undervisar i detta ämne i åk 7-9 utan att vara ämnesbehörig.

Om kursen

Spanskan är i dag väl etablerat inom ramen för skolämnet moderna språk. Att undervisa i spanska förutsätter, förutom goda ämneskunskaper och språkfärdighet, en ämnesdidaktisk kompetens som bland annat omfattar teorier om språkinlärning, läroplanskunskaper, kännedom om Europarådets referensram för språk, kännedom om aktuell språkdidaktisk forskning och kunskaper om betyg och bedömning. Inte minst ska spanskläraren kunna svara på frågorna Vad, Hur och Varför vad gäller innehåll och arbetssätt för undervisningen.

Kursen syftar till att du utvecklar goda kunskaper inom ämnesområdena spanska och spanskundervisning. Du ska även utveckla förmåga att koppla teoribildningar inom språkdidaktik samt ämnesstudier i spanska till praktisk tillämpning i undervisningen.

Efter genomgången kurs förväntas du ha förvärvat sådana kunskaper och färdigheter som fordras för att arbeta som lärare i spanska inom grundskolans årskurser 7-9.

Kursen består av sex delkurser som omfattar ämnesstudier i spanska och ämnesdidaktik med fokus på undervisning i grundskolan:

  • Delkurs 1 – Produktiva språkfärdigheter, 7,5 högskolepoäng
  • Delkurs 2 – Spanska som skolämne, teori och praktik, 7,5 högskolepoäng
  • Delkurs 3 – Kultur och samhälle i spanskundervisningen, 7,5 högskolepoäng
  • Delkurs 4 – Modern spanskspråkig litteratur och film, 7,5 högskolepoäng
  • Delkurs 5 – Grammatikens roll i spanskundervisningen, 7,5 högskolepoäng
  • Delkurs 6 – Tillämpad språkvetenskap, 7,5 högskolepoäng

Mer information

Kontakt

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering

von Kraemers allé 1, Uppsala

Box 2136, 750 02 Uppsala

Telefon: 018-471 79 71

Juanma Higuera juanma.higuera@fba.uu.se

Telefon: 018-471 79 71, 070-626 44 35