Fokus på IKT i språkundervisningen 2018/2019 (7,5 hp)

VT19 vecka 04-23 - Blandad tid - 25 % - Distans

Sista ansökningsdatum: 2018-10-15

Anmälningskod: UU-80907 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Uppläggning för distanskurs: Kursen är nätbaserad och pågår under en termin. Kursen innehåller en fysisk träff på campus och fem till sex nätbaserade seminarietillfällen. Mellan träffarna är handledning och kommunikation nätbaserad. Tillgång till dator med bredbandsuppkoppling samt headset krävs.

Antal obligatoriska träffar för distans: 1

Behörighet: Grundläggande behörighet

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 11250 kr

Studieavgift, totalt: 11250 kr

Om kursen

Kursen vänder sig främst till verksamma språklärare. Kursens övergripande syfte är att du utvecklar kunskaper om informations- och kommunikationsteknikens betydelse för språklärandet. Du ska vidare utveckla din egen digitala kompetens och öka sin förmåga att använda och integrera IKT i språkundervisningen.

Kursen omfattar:

  • teoribildning om digitalisering och dess betydelse för samhällsutveckling och utbildning
  • nya ämnesdidaktiska perspektiv som rör nätbaserat lärande och IKT-baserad undervisning
  • en orientering i sociala medier, personliga lärmiljöer, digitala verktyg och mobilt lärande, relaterad till språkundervisningens mål, innehåll och form
  • muntlig och skriftlig presentation med digitalt stöd
  • frågor som rör etik och regelverk för användning av IKT i skolan
  • planering, genomförande och utvärdering av undervisning där IKT ingår som metod
  • feedback och bedömning med hjälp av digitala verktyg

Mer information

Kontakt

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

von Kraemers allé 1 A 752 37 Uppsala

Box 2136, 750 02 Uppsala

Juanma Higuera juanma.higuera@fba.uu.se

Telefon: 070-626 44 35

Marita Gareis marita.gareis@fba.uu.se

Telefon: 018-471 79 63

Olle Linge olle.linge@fba.uu.se

Telefon: 018-471 79 73