Utbildning

Grammatikens roll i spanskundervisningen - teori och praktik 2018/2019 (7,5 hp)

HT18 vecka 36-03 - Blandad tid - 25 % - Distans

Sista ansökningsdatum: 2018-04-16

Anmälningskod: UU-30901 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Flexibel

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Uppläggning för distanskurs: Kursen ges nätbaserat och pågår under en termin. Kursen innehåller fem till sex nätbaserade seminarietillfällen. Mellan seminarierna är handledning och kommunikation nätbaserad. Tillgång till dator med bredbandsuppkoppling samt headset krävs.

Behörighet: Grundläggande behörighet

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 11250 kr

Studieavgift, totalt: 11250 kr

Anmärkning: Observera att kursen endast ges på spanska. Det krävs goda kunskaper i det spanska språket både i tal och skrift.
Det rekommenderas att ha förkunskaper motsvarande kursen Spanska som skolämne - teori och praktik, 7,5.

Om kursen

Kursen vänder sig till lärare i spanska. Kursens övergripande mål är att du utvecklar goda kunskaper inom ämnesområdena spansk syntax och grammatik i spanskundervisningen. Du ska även uppnå en ökad ämnesdidaktisk kompetens, vilken inbegriper att koppla språkdidaktiska teorier samt egna ämneskunskaper till praktisk tillämpning i undervisningen.

Kursen omfattar:

  • spansk syntax och språkets grammatiska, fonetisk fonologiska och lexikala variation i olika spansktalande områden
  • centrala teoribildningar inom grammatik och deras betydelse för undervisning i spanska som främmande språk
  • grammatiska fenomen vid inlärning av spanska som främmande språk
  • skriftlig språkfärdighet med kommunikativa och didaktiska syften
  • kontrast mellan spanskans och svenskans strukturella skillnader
  • analys och granskning av olika typer av läromedel för grammatikundervisning i spanskämnet
  • produktion av eget undervisningsmaterial

Mer information

Kontakt

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering

von Kraemers allé 1 A 752 37 UPPSALA

Box 2136, 750 02 UPPSALA

E-post: fba@fba.uu.se

Juanma Higuera juanma.higuera@fba.uu.se

Telefon: 070-626 44 35