Modern spanskspråkig litteratur och film i spanskundervisningen 2018/2019 (7,5 hp)

VT19 vecka 04-23 - Blandad tid - 25 % - Distans

Sista ansökningsdatum: 2018-10-15

Anmälningskod: UU-80906 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Flexibel

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Uppläggning för distanskurs: Kursen ges nätbaserat och pågår under en termin. Kursen innehåller fem till sex nätbaserade seminarietillfällen. Mellan seminarierna är handledning och kommunikation nätbaserad. Tillgång till dator med bredbandsuppkoppling samt headset krävs.

Behörighet: Grundläggande behörighet

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 11250 kr

Studieavgift, totalt: 11250 kr

Anmärkning: Observera att kursen endast ges på spanska. Det krävs goda kunskaper i spanska i både tal och skrift. 

Om kursen

Kursens övergripande mål är att du utvecklar kunskaper om modern spanskspråkig litteratur och film samt en förmåga att integrera litterära texter och filmer i spanskundervisningen.

Kursen omfattar studier i modern spanskspråkig litteratur och film med fokus på det sena 1900-talet och 2000-talet. I undervisningen används ett urval av spanskspråkiga skönlitterära verk och filmer samt diverse digitala material som behandlas ur historiska, sociopolitiska och kulturella perspektiv. I kursen ingår analys av litterära texter och filmer med utgångspunkt i litteratur- och filmvetenskapliga begrepp. I kursens praktiska del ligger fokus på användning av autentiska texter i form av bland annat litteratur, film och musik som verktyg för att berika spanskundervisningen. Deltagarna ges möjlighet att tillämpa sina kunskaper genom att utveckla och presentera egna didaktiska upplägg där litteratur och film används i undervisningssyfte.

Mer information

Kontakt

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

von Kraemers allé 1 A 752 37 Uppsala

Box 2136, 750 02 Uppsala

Juanma Higuera juanma.higuera@fba.uu.se

Telefon: 070-626 44 35