Utbildning

Kompletteringsutbildning för biomedicinska analytiker med utländsk examen 2017/2018 (90 hp)

HT17 vecka 35-03 - 100 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-KP071 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: I steg 1 bedöms den sökandes samlade meriter, där tidigare utbildning, yrkeserfarenhet samt eventuell bedömning av utbildningen från Socialstyrelsen eller Universitets- och högskolerådet vägs in.
I steg 2 kallas den sökande till intervju.

Behörighet: Utländsk kandidatexamen alternativt en avslutad tvåårig eftergymnasial utbildning med inriktning mot biomedicinsk laboratorievetenskap eller motsvarande.

Tidigare utbildning ska, förutom biomedicinsk laboratorievetenskap, inkludera anatomi, fysiologi, kemi och biokemi motsvarande 40 hp tillsammans.

Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3 respektive Engelska 6.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 120000 kr

Studieavgift, totalt: 360000 kr

Anmärkning: Intervjuerna äger rum huvudsakligen vecka 24 och eventuellt vecka 26.
Fyll i en meritförteckning på särskild blankett (se nedan) och bifoga den till din ansökan på antagning.se.

Om kursen

Kompletteringsutbildningen till biomedicinsk analytiker syftar till att ge de som har en utländsk examen möjlighet att via Socialstyrelsen erhålla svensk legitimation som biomedicinsk analytiker. Examen ska motsvara en treårig högskoleexamen eller en tvåårig eftergymnasial utbildning inom biomedicinsk laboratorievetenskap eller närliggande områden. I den kompletterande utbildningen står den svenska biomedicinska analytikerns yrkesområde i fokus.

Om de ingående kurserna
Kursen Grundläggande biomedicinsk laboratorievetenskap ger dig grunder i biomedicinsk laboratorievetenskap med tillhörande metodik som krävs för att förstå utbildningens fortsatta uppbyggnad och den biomedicinska analytikerns olika yrkesroller.

Kursen Biomedicinsk laboratorievetenskap ger dig grunder i cellbiologi, molekylärbiologi, klinisk mikrobiologi, klinisk kemi, toxikologi, farmakologi, patologi och klinisk genetik samt immunologi och transfusionsmedicin inklusive tillhörande metodik som krävs för att utföra moment i verksamhetsförlagd utbildning samt för att kunna tillgodogöra sig fördjupade kunskaper inom området. Denna kurs läses delvis parallellt med kursen Verksamhetsförlagd utbildning. Kursen Verksamhetsförlagd utbildning utgörs huvudsakligen av praktisk färdighetsträning och du får kunskaper i biomedicinsk laboratorievetenskap och tillhörande metodik samt de färdigheter som ingår i den biomedicinska analytikerns yrkesverksamhet.

Kursen Projektarbete i biomedicinsk laboratorievetenskap utgörs av ett enskilt arbete ämnat att ge fördjupad och breddad teoretisk och praktisk kunskap och erfarenhet i biomedicinsk laboratorievetenskap. Dessutom övas färdighet i vetenskaplig muntlig presentation. Du ska också få ett fördjupat kritiskt förhållningssätt till vetenskapliga framställningar. Examensarbete i biomedicinsk laboratorievetenskap på avancerad nivå från tidigare utbildning kan eventuellt tillgodoräknas.

I vissa fall kan en kurs komma att ges helt eller delvis på engelska.

Undervisning
Den pedagogiska grundsynen är att träna dig i ett självständigt arbetssätt. Pedagogiken har inslag av såväl föreläsningar, problembaserad inlärning, seminarier, handledning i mindre grupper samt laborativt arbete.

Vissa undervisningsmoment/kurser kan samläsas med studenter på Biomedicinska analytikerprogrammet. Kurserna Biomedicinsk laboratorievetenskap och VFU kan delvis läsas parallellt. Innehållet och upplägget för olika studenter kommer att variera, då studenterna läser enligt individuella studieplaner baserat på tidigare utbildning samt arbetslivserfarenhet.
 
Studieintyg efter avslutad utbildning
Den som med godkänt resultat genomgått samtliga kurser i kompletteringsutbildning för biomedicinsk analytiker, 90 högskolepoäng, får efter ansökan studieintyg över godkänt kurspaket. Intyget används för ansökan till Socialstyrelsen om legitimation som biomedicinsk analytiker.

Mer information

Kontakt

Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi

Uppsala biomedicinska centrum BMC, Husargatan 3

Box 582, 751 23 Uppsala

Telefon: 018-471 44 44

Birgitta Tomkinson birgitta.tomkinson@imbim.uu.se

Telefon: 018-471 46 59