Utbildning

Kursplan för Symmetri i fysik

Symmetry in Physics

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1FA158
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Fysik A1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2010-03-18
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-02-19
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2018
 • Behörighet: 120 hp med Analytisk mekanik och relativitetsteori eller motsvarande.
 • Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

 • skilja mellan gaugesymmetrier och globala symmetrier,
 • analysera gruppers roll för att generera symmetritransformationer,
 • tillämpa symmetriprinciper inom kvantfältteori,
 • redogöra för grundläggande begrepp för spontant symmetribrott,
 • hitta icke-triviala lösningar i kvantfältteori.

InnehållGaugesymmetrier och globala symmetrier, tillämpningar av gruppteori för symmetrier, icke-abelska gaugeteorier, spontant symmetribrott och Goldstones teorem, Breit-Englert-Higgs-effekten.
Icke-triviala klassiska lösningar: Kinks, vortices, Skyrmions och magnetiska monopoler.
Kvantisering av gaugefält, Faddeev-Popov-förfarandet och Ward-identiteterna, Becchi-Rouet-Stora-Tyutin (BRST) symmetri, supersymmetri.

Undervisning

Föreläsningar i seminarieform med aktivt deltagande.

Examination

Inlämningsuppgifter. 

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 03, 2018

 • Coleman, Sidney Aspects of symmetry : selected Erice lectures of Sidney Coleman

  Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1985

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk