Kursplan för Presentation och publicering

Presentation and Publication

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1GV006
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Geovetenskap A1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2008-03-13
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2016-09-29
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2017
 • Behörighet: 120 hp med (1) 90 hp geovetenskap eller biologi, eller (2) 90 hp teknik eller fysik och 30 hp geovetenskap eller miljövetenskap.
 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • presentera vetenskapliga arbeten muntligt och skriftligt
 • identifiera de krav som ställs för muntliga och skriftliga presentationer i förhållande till målgruppen och tillämpa dem i presentationen av vetenskapliga arbeten
 • bedöma olika stilar av muntliga och skriftliga presentationer i förhållande till målgruppen

Innehåll

De grundläggande kraven och olika stilar för muntlig och skriftlig presentation. Beskrivning av innehåll i olika delar av en vetenskaplig artikel. Hur undviker man typiska språkliga och stilistiska misstag? Övningar i skriftlig och muntlig presentation av olika typer av vetenskapliga arbeten, samt i hur man granskar manuskript.

Undervisning

Föreläsningar, obligatoriska individuella övningar i muntliga och skriftliga presentationer.

Examination

Muntliga och skriftliga presentationer och redovisningsuppgifter.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 05, 2017

 • Lecture hand-outs, selected articles and seminar literature

  Institutionen för geovetenskaper,