Kursplan för Öppen fördjupningskurs i geovetenskap II

Specialised Course in Earth Science II

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1GV037
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Geovetenskap A1N

  Huvudområde(n) och successiv fördjupning

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2009-03-12
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 23, 2009
 • Behörighet: 120 hp med minst 60 p/90 hp i geovetenskap eller biologi alternativt fysik tillsammans med 20 p/30 hp geovetenskap (geofysik)
 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten


 • ha djupa kunskaper inom något specialområde av geovetenskapen där kurs saknas i det ordinarie kursutbudet.

 • kunna redovisa kunskaper motsvarande kursens huvudsakliga innehåll.

Innehåll

Fastställs av programrådet för varje enskilt tillfälle

Undervisning

Fastställs av programrådet för varje enskilt tillfälle

Examination

Fastställs av programrådet för varje enskilt tillfälle

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.