Kursplan för Öppen fördjupningskurs i geovetenskap II

Specialised Course in Earth Science II

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1GV037
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Geovetenskap A1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2009-03-12
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 23, 2009
 • Behörighet: 120 hp med minst 60 p/90 hp i geovetenskap eller biologi alternativt fysik tillsammans med 20 p/30 hp geovetenskap (geofysik)
 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten


 • ha djupa kunskaper inom något specialområde av geovetenskapen där kurs saknas i det ordinarie kursutbudet.

 • kunna redovisa kunskaper motsvarande kursens huvudsakliga innehåll.

Innehåll

Fastställs av programrådet för varje enskilt tillfälle

Undervisning

Fastställs av programrådet för varje enskilt tillfälle

Examination

Fastställs av programrådet för varje enskilt tillfälle

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.