Utbildning

Kursplan för Algoritmik

Algorithmics

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MA098
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Matematik G1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2008-02-19
 • Inrättad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2014-03-27
 • Reviderad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 34, 2013
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 3b/3c eller Matematik C (områdesbehörighet A4/4)
 • Ansvarig institution: Matematiska institutionen
 • Övrig(a) medverkande enhet(er): Samhällsvetenskapliga fakulteten

Mål

Efter genomgången kurs förväntas studenten

 • kunna redogöra för grundläggande paradigm för algoritmer och data samt algoritmers sätt att manipulera data,
 • förstå hur man utifrån några få algoritmiska byggstenar kan bygga ett system för allt algoritmiskt,
 • kunna lösa några enkla talteoretiska och kombinatoriska problem av algoritmisk karaktär ,
 • känna till att det finns problem som är omöjliga att lösa algoritmiskt.

Innehåll

 • En modell för procedurell programmering
 • En modell för funktionell programmering
 • Rekursiv talteori: delbarhet, primtal, Gödeltal
 • Tabeller, listor, träd samt algoritmer på dem
 • Kardinalitet
 • Stopp-problemet

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar och lektioner samt redovisningar – i seminarieform – av uppgifter.

Examination

Skriftlig tentamen och inlämningsuppgifter under kursens gång

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2013

Salling: Algoritmik