Utbildning

Kursplan för Mikro- och nanoteknik II

Micro- and Nanotechnology II

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TE018
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Teknik A1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), 3, 4, 5.
 • Inrättad: 2010-03-16
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2016-04-18
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 26, 2016
 • Behörighet: 130 hp inom teknik/naturvetenskap. Mikro- och Nanoteknik I ska vara genomgången.
 • Ansvarig institution: Institutionen för teknikvetenskaper

Mål

Syftet med denna kurs är att bidra till fördjupad förståelse i mikro- och nanoteknik utifrån halvledarkomponentfysik, biosensorer, mikrooptik och mikofluidik.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • förklara och skilja mellan begrepp inom halvledarteknik, biosensorer, mikrooptik och mikrofluidik,
 • förklara hur halvledarkomponenter fungerar, samt diskutera hur dessa används i olika tillämpningar,
 • analysera I-V (ström-spänning) och C-V (kapacitans-spänning) karakteristik hos olika halvledarkomponenter,
 • redogöra för användningen av polymera material inom mikro- och nanoteknik, materialegenskaper, tillverkningsteknik, och materialens möjligheter och begränsningar, främst för området mikrofluidik,
 • analysera olika principer där mikrosystem kan används för biomedicinska tillämpningar,
 • utifrån givna frågeställningar, urskilja och granska publikationer relevanta för området samt förmedla denna information till andra,

Innehåll

Grunderna för olika halvledarkomponenter såsom dioder och transistorer och de bakomliggande fysikaliska principerna. Principer som används i solceller, temperaturgivare, fotodetektorer och olika dataminnen. Principer som används i biosensorer. Tillverkningsteknik, användning av, och egenskaper hos, polymera material och komponenter inom mikrofluidik. Miniatyriserade system för hantering och analys av celler för biomedicinska tillämpningar. 

Undervisning

Föreläsningar, projekt, laborationer och studiebesök.

Examination

Skriftlig tentamen vid kursens slut (3 hp) samt studiebesök, laborationer och projektuppgifter (2 hp).

Litteratur

Gäller från: vecka 27, 2016

 • Hu, Chenming. Modern semiconductor devices for integrated circuits

  Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall, c2010

  Se bibliotekets söktjänst

Meddelas vid kursstart

Böcker

Kompendier och utdelat kursmaterial