Kursplan för Litteraturkritik och litteraturvetenskap

History of Aesthetics and Literary Criticism

Kursplan

 • 7.5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5TY029
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Tyska A1N
 • Betygskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG).
 • Inrättad: 2008-10-23
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2012-09-12
 • Reviderad av: Institutionen för moderna språk
 • Gäller från: vecka 35, 2013
 • Behörighet: Uppfyllt kraven för kandidatexamen med tyska som huvudområde (Tyska A-C) alternativt 120 hp avklarade kurser på grundnivå vari ska ingå 90 hp Tyska på grundnivå, inklusive självständigt arbete.

Kursplanerevideringar

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2008-10-23.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten:

• ha omfattande kunskaper om tysk litteraturhistoria från upplysningen och framåt
• kunna redogöra för hur litteraturhistoriska synsätt är kopplade till politiska. estetiska och genusrelaterade perspektiv
• kunna redogöra för den tyska litteraturkritikens utveckling från 1700- talet och det historiska sambandet mellan litteraturkritiken och den moderna litteraturvetenskapen
• ha god kännedom om litteraturvetenskapliga begrepp och insikter i modern litteraturteori

Innehåll

I seminarier behandlas den tyska litteraturkritikens och litteraturvetenskapens historia. I kursen ingår seminarier över den tyska estetikens klassiker.

Examination

Fortlöpande examination i samband med undervisningen samt avslutande skriftlig inlämningsuppgift.

Övriga föreskrifter

Kursen får tillgodoräknas i Tyska D1 eller Tyska D2 som delkurs Litteraturkritik och litteraturvetenskap, 7,5 hp.

Kontakt

Institutionen för moderna språk

Engelska parken, Thunbergsv. 3 L

Box 636, 751 26 UPPSALA

018-471 1297

018-471 3480

info@moderna.uu.se

Skriv ut
Dela sidan på