Utbildning

Kursplan för Kondenserade materiens fysik

Condensed Matter Physics

Senare revision av kursplanen finns.

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1FA526
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Fysik G2F
 • Betygsskala: Underkänd (U), 3, 4, 5.
 • Inrättad: 2014-03-13
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 10, 2014
 • Behörighet: Kvantfysik, Statistisk mekanik och Beräkningsvetenskap I 
 • Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • relatera kristallstruktur och grad av ordning till atombindning och packning,
 • klassificera kondenserad materia efter grad av ordning, med tonvikt på spridningsexperiment,
 • förklara termiska egenskaper såsom värmekapacitet hos fasta ämnen,
 • klassificera kondenserad materia med hjälp av elektriska och transportegenskaper,
 • tillämpa för kursen relevanta koncept på utmaningar inom kondenserade materiens fysik.

Innehåll

Kondenserad materia:

 1. Struktur: kristallina och amorfa material
 2. Bindning: kondenserad materia klassificerad med hjälp av interatomära krafter
Reciproka rummet:
 1. Spridning: ordning på korta och långa avstånd
 2. Reciproka rummet och Brillouin-zoner
 3. Fononer, termiska egenskaper
Elektroner
 1. Fermi-gas av fria elektroner
 2. Energiband
 3. Klassificering av material: metaller/halvledare

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, laborationer och seminarier. Projektarbete inom ett aktuellt forskningsområde.

Examination

Hemuppgifter (2 hp), muntlig tentamen (1 hp) och projektpresentation (2 hp).

Litteratur

Gäller från: vecka 06, 2014

Kursplaneversioner