Erasmus Mundus-master i evolutionsbiologi (MEME) - Masterprogram i biologi 2019/2020

Bild för Erasmus Mundus-master i evolutionsbiologi (MEME) - Masterprogram i biologi 2019/2020
Anmälan

Erasmus Mundus-master i evolutionsbiologi (MEME) är en forskningsinriktad internationell utbildning inom evolutionsbiologi kopplad till EU:s mundusstipendier. Liksom inriktningen Evolutionsbiologi inom masterprogrammet i biologi integrerar MEME in områden som evolutionär ekologi, genomik, makroevolution och utvecklingsbiologi.

Uppsala universitet är internationellt välkänt och masterprogrammet i biologi ger dig en examen med gott anseende värld­en över. Vi strävar efter att alla sort­ers biologi ska finnas på universitetet. Varje student på masterprogrammet i biologi har sin egen personliga studieplan och det finns genomtänkta vägar att gå. Du kan välja fritt bland ett stort antal kurser efter eget intresse.

Programmet har en tydlig inter­nationell prägel då både studenter och lärare utgör en blandning av människor från olika länder. Examensarbetet under andra året sker i nära kontakt med näringsliv eller universitet. På så sätt får du göra ett examens­arbete i ett aktuellt ämne. Master­programmet i biologi förbereder dig både för en framtida forskningskarriär och för arbete inom näringslivet.

Om programmet

MEME är ett tvåårigt forskningsinriktat masterprogram för talangfulla och motiverade studenter som är intresserade av att förstå evolutionen i alla dess aspekter. Det är ett gemensamt projekt mellan fyra europeiska universitet (Rijksuniversiteit Groningen, Nederländerna; Ludwig-Maximilians-Universität München, Tyskland; Université Montpellier 2, Frankrike; Uppsala universitet, och Harvard University, USA.

Som student på programmet börjar du dina studier i antingen Groningen eller Uppsala. Andra terminen fortsätter sedan i antingen Montpellier eller München. Under den tredje och fjärde terminen väljer du vid vilket eller vilka universitetet du vill göra dina två enskilda forskningsprojekt. Programmet leder till en dubbelexamen från två universitet. 

Du söker inte till denna inriktning genom Uppsala universitet utan genom MEME där du söker både utbildning och stipendium på en och samma gång. Läs mer på www.evobio.eu

Examen

Programmet leder till en naturvetenskaplig masterexamen (Master of Science, 120 credits) med biologi som huvudområde.

Alla inriktningar inom programmet

Upplägg

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom programmet.

Om undervisningen

Biologiutbildningen sker i nära anslutning till aktuell forskning. Alla lärare är aktiva forskare med djupa ämneskun­skaper. Vi fäster stor vikt vid att träna dig som är student i ett vetenskapligt arbetssätt och du får inblick i den senaste forskningen. Lärarna på programmet är diskussions­villiga och vi förväntar oss att du som student är aktiv under föreläsningar och laborationer.

Under masterprogrammet i biologi skaffar du dig omfattande faktakunskaper och du ges ofta tillfälle till p­raktisk träning i form av laborationer och ex­kursioner. Du får också kompetens att lösa problem, tänka analytiskt och arbeta vetenskapligt både enskilt och i grupp.

Som biologistudent får du också sys­tem­atisk kommunikationsträning - något som alltmer efterfrågas ute i arbetslivet. Övningar i muntlig och skriftlig framställning är en starkt integrerad del av undervisningen liksom övningar i diskussioner och debatter.

Programmet har en stark internationell prägel och ges på engelska.

Karriär

Denna programinriktning är en utmärkt bas om du önskar en forskarkarriär inom evolutionsbiologi - i Sverige såväl som utomlands. Din viktigaste merit härvidlag är ditt examensarbete. Ett noggrant val av ämnen för dessa gör att du lämnar specialiseringen med både en solid teoretisk kunskapsbas och skicklighet i de metoder som krävs för att studera evolutionära processer.

De som tidigare gått programmet arbetar till exempel på Université de Lausanne (Schweiz), Uppsala universitet, Research Centre in Biodiversity and Genetic Resources (Portugal) och Smithsonian Institution (USA). Jobbtitlar inkluderar forskarstuderande, forskarassistent och forskningsinformatör.

Behörighet och anmälan

Erasmus Mundus-master i evolutionsbiologi (MEME)

120 högskolepoäng

HT19 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2019-04-15

Anmälan

Undervisningsspråk: engelska

Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp med 1) 90 hp biologi alternativt 2) 60 hp biologi och 30 hp kemi eller geovetenskap.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Se http://www.evobio.eu/selection-procedure för information om urval.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr