Utbildning

Finansiell matematik - Masterprogram i matematik 2018/2019

Bild för Finansiell matematik - Masterprogram i matematik 2018/2019
Anmälan

Tycker du om matematik och vill satsa på en karriär inom finanssektorn? Masterprogrammet i finansiell matematik erbjuder en blandning av statistiska och matematiska verktyg som kommer att göra dig väl förberedd för yrkeslivet. Du har dessutom möjlighet att fördjupa dig i teori då lärarna på programmet är aktiva forskare.

Om programmet

Du kommer att inleda dina studier med kurser i nationalekonomi och finansiella derivat. Därefter läser du kurser där du vidgar dina kunskaper i matematisk statistik och matematisk analys med finansiella tillämpningar. I utbildningen ingår dessutom omfattande datorstödda beräkningsmetoder och simuleringar av finansiella modeller. Kombinationen av matematik, finans och beräkningsmetoder ger dig goda förutsättningar för en framgångsrik karriär inom finanssektorn.

Som student i finansiell matematik kan du även välja att fördjupa dig i de teoretiska aspekterna av finansiell matematik. En sådan fördjupning kommer att ge dig en god grund för vidare doktorandstudier om du vill satsa på en forskarkarriär.

Den matematiska forskningen i Uppsala har traditionellt dominerats av analys. Du kanske har hört talas om Lennart Carleson som belönats med Abelpriset eller Arne Beurling som knäckte den tyska kodningsmaskinen G-skrivaren under andra världskriget. De var båda mycket framstående inom framför allt harmonisk analys. Ett annat starkt forskningsämne i Uppsala vid den tiden var differentialgeometri. Men under nittiotalet skedde en internationalisering av vår matematiska forskning och sedan dess har den växt, både sett till antalet forskare och forskningsområden. Finansiell matematik kom till Uppsala med internationaliseringen och sedan dess har vi både utbildning och forskning i finansiell matematik. 

Examen

Programmet leder till en naturvetenskaplig masterexamen (Master of Science, 120 credits) med finansiell matematik som huvudområde. Efter ett års studier finns det möjlighet att ta ut en naturvetenskaplig magisterexamen (Master of Science, 60 credits).

Alla inriktningar inom programmet

Upplägg

Kurser inom programmet

Se studieplan.

Om undervisningen

Undervisningen sker på engelska och bedrivs huvudsakligen i form av föreläsningar, lektioner och seminarier. Lärarna är alla forskare på matematiska institutionen. Programmet ges i Uppsala.

Institutionens forskningsgrupper är mycket aktiva och har regelbundna seminarier där masterstudenterna är välkomna att delta. Information om pågående forskning och om de olika grupperna finns på www.math.uu.se.

Karriär

Matematikkunskaper är nödvändiga i alla branscher där stora mängder av information behöver bearbetas. Om du inte vet vad matematiker jobbar med beror det på att matematiker i yrkeslivet har andra titlar. Visste du till exempel att det finns matematiker som arbetar med medicinsk forskning? 

Om du vill arbeta inom finanssektorn är denna inriktning rätt väg att gå. Många av våra alumner som har tagit masterexamen i finansiell matematik jobbar som olika typer av analytiker, främst inom banksektorn. En annan titel som börjar bli vanligare bland alumnerna är data scientist. Även om de flesta som tar examen i finansiell matematik ger sig ut i arbetslivet har flera av våra tidigare studenter gått vidare till doktorandstudier, både i Sverige och utomlands.

Våra alumner finns på företag som: Combient, Swedbank, First Derivatives, Accenture, Qliro, Max Matthiessen, Hoist Finance och många fler.

Matematiska institutionen arrangerar en karriärdag för matematiker en gång per år. Där får matematikstudenterna träffa yrkesverksamma matematiker som berättar om sina karriärvägar. Institutionen är även behjälplig med andra typer av yrkeslivskontakter.  

Behörighet och anmälan

Finansiell matematik

120 högskolepoäng

HT18 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2018-04-16

Anmälningskod: UU-P1411 Anmälan

Undervisningsspråk: engelska

Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp med minst 90 hp i huvudområdet matematik och kurser i sannolikhetsteori, programmeringsteknik och numerisk analys om sammanlagt minst 20 hp.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev (1 sida) där du förklarar varför du vill läsa programmet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 290000 kr

Kontakt och mer info

Matematiska institutionen

Lägerhyddsvägen 1, Uppsala

Box 480, 751 06 Uppsala

Programansvarig: Denis Gaidashev denis.gaydashev@math.uu.se

Telefon: 018-471 31 72

Studievägledare: Olga Kaj, Alma Kirlic masters@math.uu.se

Telefon: 018-471 32 03, 018-471 32 37