Utbildning

Hållbar hantering av naturresurser - Masterprogram i geovetenskap 2018/2019

Bild för Hållbar hantering av naturresurser - Masterprogram i geovetenskap 2018/2019
Anmälan

Vill du göra skillnad för miljö och hur vi använder naturresurser? I programmet hållbart hantering av naturresurser kan du studera, forska och erbjuds möjligheten att starta ditt eget företag. I hållbar hantering av naturresurser får du tillsammans med aktuella initiativ inom industri möjlighet att skapa hållbara förändringar på jordens resurser.

Om programmet

Mastersprogrammet är ett samarbete mellan tre utmärkta europeiska universitet som deltar i EIT RawMaterials - ett samarbete med 115 parter från industri och universitet, från 22 olika länder, med syfte att skapa innovativa lösningar för framtiden.

SINReM-inriktningen fokuserar på naturresursers livscykel. Inom SINReM studerar du metoder för prospektering, råvaruutvinning, tillverkningsprocessers och användning samt återvinning och avfallshantering utifrån ur ett livscykelperspektiv för att minska den totala miljöpåverkan. SINReM är ett samarbete mellan Uppsala universitet, Universiteit Gent, Belgien och TU Bergakademie Freiberg, Tyskland, och har en stark koppling till företag som jobbar med råmaterial. SINReM är en del av ett stort europeisk projekt inom råmaterial och stöds av Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT), och som ett led i detta ska utbildningen uppmuntra kreativitet, innovation och entreprenörskap.

Examen

Programmet leder till en gemensam masterexamen (Master of Science, 120 credits) med geovetenskap som huvudområde, från Universiteit Gent (Belgien), Uppsala universitet och TU Bergakademie Freiberg (Tyskland).

Alla inriktningar inom programmet

Upplägg

Första året ges övergripande perspektiv över naturresursers livscykel under höstterminen vid Universiteit Gent, vinterskolan vid TU Bergakademie Freiberg, vårterminen vid Uppsala universitet samt sommarskolan vid TU Bergakademie Freiberg.
 
Under andra året väljer du en inriktning för att fördjupa dina kunskaper:

  • Malmprospektering och utvinningsanalys hos Uppsala universitet
  • Hållbar processor vid TU Bergakademie Freiberg
  • Hållbar återvinning eller hållbara material hos Universiteit Gent

Träning i entreprenörskaps färdigheter börjar tidigt och följs genom vinter- och sommarskolan, samt kurser i innovationsledning och entreprenörskap. Praktik och examensarbete finns hos industri.

Kurser inom programmet

Se studieplanerna för kurser inom inriktningarna:

Europeisk paleobiologiinriktning (Uppsala-Lille)
Geologi
Hydrologi/Hydrogeologi
Naturgeografi
Paleobiologi
Hållbar hantering av naturresurser

Om undervisningen

Lärarna på masterprogrammet i geovetenskap är experter inom sina respektive områden och de ger dig den senaste forskningen i en öppen och kreativ miljö. I undervisningen blandas teori och praktik, med aktivt lärande som en viktig komponent. Överförbar kunskap uppnås genom övningar i muntliga presentationer, kritiskt tänkande och grupparbete. Exkursioner och fältarbete ingår i vissa kurser.

Masterprogrammets undervisning bygger vidare på de erfarenheter och kunskaper som studenterna tar med sig in i utbildningen. Studenter förväntas delta och bidra aktivt i undervisningen samt ta stort ansvar för både sitt eget och sina medstudenternas lärande. Programmets lärare har huvudansvar för att skapa goda förutsättningarna för aktivt enskilt och gemensamt lärande. Undervisningen utformas och utvecklas kontinuerligt genom en respektfull dialog mellan lärare och studenter, där alla bidrar till förnyelsen och det ömsesidiga lärandet.
 
Examinationer inkluderar generellt skriftliga tentor, kompletterade med seminarier, projektarbeten, laborations-, och fältrapporter.
 
Programmet ges på engelska.

Studera utomlands

Du kan välja att läsa en del av utbildningen vid ett utländskt un­iversitet. Utbytesprogram finns både inom institu­t­ionen och via Uppsala universitets c­entrala avtal. Oavsett vilken utbytesform du väljer får du råd och hjälp av vår internationella koordinator vid institutionen.

Karriär

Startar eget företag, jobba i industri eller göra forskningsutbildning.

Behörighet och anmälan

Ansökan till Masterprogram i geovetenskap, inriktning Hållbar hantering av naturresurser (SINReM) görs via Universiteit Gent.

Hållbar hantering av naturresurser

120 högskolepoäng

HT18 - 100 % - Campus

Studieort: Belgien

Sista anmälningsdatum: 2018-07-14

Anmälan

Undervisningsspråk: engelska

Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp med 90 hp inom teknik eller naturvetenskap (fysik, kemi, biologi, matematik, geovetenskap, datavetenskap, materialvetenskap) inklusive 10 hp kemi och 15 hp matematik eller fysik.

Dessutom krävs kunskaper i engelska. För mer information se anmälan vid Universiteit Gent.

Urval: Se https://sinrem.eu/admission/ för information om urval.

Kontakt och mer info

Institutionen för geovetenskaper

Geocentrum, Villav. 16 752 36 Uppsala

Villav. 16, 752 36 UPPSALA

Fax: 018-471 2592

Studievägledning studievagledare@geo.uu.se

Telefon: 018-471 25 07

Abigail Barker abigail.barker@geo.uu.se

Telefon: 018-471 25 52