Akutsjukvård - Specialistsjuksköterskeprogrammet 2019/2020

Som specialistsjuksköterska med inriktning på akutsjukvård möter du personer som har drabbats av plötslig ohälsa. Du arbetar ofta självständigt och ansvarar för avancerad omvårdnad av patienter vid akuta och komplexa skador och sjukdomstillstånd. När du arbetar med akutsjukvård behöver du vara beredd på det oväntade och oförutsägbara. Tempot är ofta högt och det är viktigt att kunna behålla lugnet i pressade situationer. Akutsjuksköterskeutbildningen ger dig de verktyg du behöver för att göra detta. 

​Specialistsjuksköterskeprogrammet är en akademisk yrkesutbildning på avancerad nivå för legitimerade sjuksköterskor.

Om programmet

Varför akutsjuksköterska?
Som akutsjuksköterska ställs du inför situationer där du utifrån symptom och tecken ska identifiera potentiellt livshotande tillstånd och därefter prioritera och fatta snabba beslut om omvårdnadsåtgärder. I vissa fall påbörjar du även en medicinsk utredning och inleder en farmakologisk behandling. Det är en utmanande yrkesroll där ingen dag är den andra lik. Under utbildningen tränas du speciellt i att använda avancerad medicinteknisk utrustning och att utföra bedömning av patienter genom att prioritera och sortera (triage) utifrån symptom. Vi ger dig också det du behöver för att kunna leda och arbeta i team med andra specialister. 
 
Som specialistsjuksköterska med inriktning akutsjukvård

  • identifierar du självständigt tänkbara livshotande tillstånd hos patienter
  • prioriterar och sorterar du patienter utifrån symptom
  • fattar du snabba beslut om vård- och omvårdnadsåtgärder samt tillämpar avancerad medicin-teknisk utrustning
  • förmedlar du trygghet till både patienter och deras anhöriga som råkat ut för oväntad ohälsa och vid krissituation

Examen

Programmet leder till en specialistsjuksköterskeexamen (Postgraduate Diploma in Specialist Nursing) vilket är en yrkes­examen. Om du väljer att skriva en magisteruppsats på 15 hp kan du även ansöka om en medicine magisterexamen (Master of Medical Science, 60 credits) med vård­vetenskap som huvudområde.

Alla inriktningar inom programmet

Upplägg

Specialiseringen mot akutsjukvård omfattar sammanlagt 60 hp. De kurser som du kommer att läsa är alla riktade mot akutsjukvård. Huvudområdet för samtliga inriktningar är vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad.

Kurser inom programmet

Termin 1
Omvårdnad och akutmedicin - Medicinsk baskurs, 7,5 hp
Omvårdnad med inriktning mot akutsjukvård - Akutsjukvård I, 7,5 hp

Termin 2
Omvårdnad med inriktning mot akutsjukvård - Akutsjukvård II, 7,5 hp
Omvårdnad med inriktning mot akutsjukvård - Ledarskap och förbättringskunskap i akutsjukvård, 7,5 hp

Termin 3
Vårdvetenskaplig teori och metod, 7,5 hp
Omvårdnad med inriktning mot akutsjukvård - Självständigt arbete, 15 hp (termin 3-4)

Termin 4
Omvårdnad med inriktning mot akutsjukvård - Självständigt arbete, 15 hp (termin 3-4)
Omvårdnad med inriktning mot akutsjukvård - VFU/VIL Kurs inom det egna specialistområdet eller angränsande, 7,5 hp

Alternativ till självständigt arbete 15 hp:
Examensarbete inom akutsjukvård, 7,5 hp
Fördjupning i omvårdnad inom akutsjukvård, 7,5 hp

Om undervisningen

Programmets undervisning bygger på studentaktiverande pedagogik. Målet är att skapa en personlig utveckling och stimulera till fortsatt utveckling av ett kritiskt analyserande tänkande och en god problemlösande förmåga. Verksamhetsanknutna situationer och patientfall utgör grunden för problembearbetning.

Studera utomlands

Det finns möjligheter att åka utomlands som student vid Uppsala universitet, dels har medicinska fakulteten utbytesplatser kopplade till utbildningen, dels har internationella kansliet vid Uppsala universitet generella utbytesplatser runt om i världen. De utbyten som är populärast är utbyten till universitet som ger kurser på engelska. Har du kunskaper i andra språk får du ett större utbud. Kontakta din studieväg­ledare för mer information om utbyten.

Karriär

Det finns ett stort behov av akutsjuksköterskor. Din specialistkompetens som akutsjuksköterska gör det möjligt att arbeta på till exempel akutmottagningar, akutvårdsavdelningar, traditionella vårdavdelningar, postoperativa avdelningar (uppvakning efter operation) och rådgivning vid till exempel 1177 eller larmcentral. Du kan även arbeta på intermediärvårdsavdelning, en avdelning för patienter som är för sjuka för att kunna vårdas på en vanlig avdelning men som inte behöver intensivvård.

Utifrån din specialistkompetens som akutsjuksköterska kan du också välja att fördjupa dig inom mer specifika ämnesområden inom akutsjukvård, så som till exempel akut hjärtsjukvård, intermediärvård, akut barnsjukvård, akut kirurgisk vård och många andra specialområden.

Behörighet och anmälan

Sista anmälningsdag är 15 mars. Ladda upp dokument du vill bifoga din anmälan senast 27 mars. Om du har en registrerad yrkeslegitimation hos Socialstyrelsen behöver du inte ladda upp den. Uppgifter om din legitimationsstatus hämtas centralt.

Akutsjukvård

60 HP

HT19 - 50 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2019-03-15

Anmälningskod: UU-P3536 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: För tillträde krävs av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska samt kandidatexamen om 180 hp med 90 hp inom huvudområdet vårdvetenskap, vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad, omvårdnadsvetenskap, omvårdnad, eller motsvarande utländsk examen. Dessutom krävs yrkesverksamhet som sjuksköterska motsvarande minst 12 månaders heltidstjänstgöring.

Urval: Högskolepoäng utöver behörighetsgivande utbildning (max 180 hp)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 145000 kr