Diabetesvård - Specialistsjuksköterskeprogrammet 2019/2020

På Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning diabetesvård bygger du den kunskap du behöver för att förebygga och behandla en av våra snabbast växande folksjukdomar. Att våra lärare forskar och arbetar inom vården garanterar att du tar del av de senaste kunskaperna och behandlingsformerna inom diabetesområdet. Du gör din verksamhetsförlagda utbildning vid renommerade kliniker med noggrant utvalda handledare – och dina kunskaper kommer att behövas.

Specialistsjuksköterskeprogrammet är en akademisk yrkesutbildning på avancerad nivå för legitimerade sjuksköterskor. Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning diabetesvård grundlades år 2015 vid Uppsala universitet med stöd av Svenska Diabetesförbundet. 

Om programmet

Varför diabetessjuksköterska?
Som specialistsjuksköterska med inriktning diabetesvård tar du dig an en växande folksjukdom där varje fall kräver individuell behandling. Du möter den enskilde patienten utifrån dennes behov och förutsättningar. Dina kunskaper inom medicin, teknik, kommunikation och pedagogik ger dig kompetens att självständigt bedöma, planera och utvärdera diabetesvård. Andra viktiga inslag är att förmedla din specialistkunskap till skolor, arbetsplatser och inte minst i samhällsdebatten där du bidrar till att främja en god diabetesvård.

Som specialistsjuksköterska med inriktning diabetesvård

  • bedömer, planerar, utvärderar och utvecklar du hälsofrämjande vårdåtgärder som tillvaratar det friska hos varje vårdtagare.
  • kan du självständigt sköta en mottagning och erbjuda personcentrerad vård.
  • håller du dig uppdaterad kring aktuella forskningsrön och Socialstyrelsens riktlinjer inom diabetesfältet.
  • bidrar du till ökad kunskap om vikten av en hälsosam livsstil och god diabetesvård.
Specialistkompetens
Studierna ger dig en hög omvårdnadskompetens genom att kombinera såväl teori som verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Du tränar och utvecklar din förmåga i att fatta självständiga beslut, göra etiska ställningstaganden och färdighet i att följa och tillämpa kunskapsutvecklingen. Målet är att du ska ha den kompetens som krävs för att självständigt kunna ansvara för patientens omvårdnad vid olika specifika tillstånd inom såväl heldygnsvård som öppen vård samt leda utvecklingen av evidensbaserad omvårdnad.
 
Studier nära verksamheten
Utbildningen är nära förknippad med den kliniska verksamheten. Alla våra lärare och föreläsare har nära kontakt med praktisk omvårdnad och behandling och många är även i forskningsfronten inom sina respektive områden.
 
Välutbildade VFU-handledare är något som vi strategiskt arbetar med. Under VFU-veckorna möter du utmaningar med nya tankesätt och lösningar som kommer att berika ditt framtida yrkesliv. Det finns ofta möjlighet att genomföra en del av VFU-tiden utomlands.

Examen

Programmet leder till en specialistsjuksköterskeexamen (Postgraduate Diploma in Specialist Nursing) vilket är en yrkes­examen. Om du väljer att skriva en magisteruppsats på 15 hp kan du även ansöka om en medicine magisterexamen (Master of Medical Science, 60 credits) med vård­vetenskap som huvudområde.

Alla inriktningar inom programmet

Upplägg

Specialiseringen mot diabetesvård omfattar sammanlagt 60 hp. De kurser som du kommer att läsa är alla riktade mot diabetesvård. Huvudområdet för samtliga inriktningar är vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad.
 
För att kunna genomföra studierna ska du ha tillgång till egen dator med webbkamera och internetuppkoppling.

Kurser inom programmet

Termin 1
Vårdvetenskaplig teori och metod, 7,5 hp
Diabetesvård I, 7,5 hp

Termin 2
Diabetes - med inriktning mot vuxnas lärande, 7,5 hp
Diabetesvård för barn och ungdom, 7,5 hp
Diabetes och äldre, 7,5 hp

Termin 3
Personcentrerad vård vid insulinpumpbehandling och kontinuerlig blodsockermätning, 7,5 hp
Diabetes mellitus - farmakologi, 7,5 hp

Termin 4
Alternativ 1:
Examensarbete med inriktning mot diabetesvård, 15 hp

Alternativ 2:
Examensarbete med inriktning mot diabetesvård, 7,5 hp
Diabetes i ett mångkulturellt perspektiv, 7,5 hp

Om undervisningen

Programmets undervisning bygger på studentaktiverande pedagogik. Målet är att skapa en personlig utveckling och stimulera till fortsatt utveckling av ett kritiskt analyserande tänkande och en god problemlösande förmåga. Verksamhetsanknutna situationer och patientfall utgör grunden för problembearbetning.

Studera utomlands

Det finns möjligheter att åka utomlands som student vid Uppsala universitet, dels har medicinska fakulteten utbytesplatser kopplade till utbildningen, dels har internationella kansliet vid Uppsala universitet generella utbytesplatser runt om i världen. De utbyten som är populärast är utbyten till universitet som ger kurser på engelska. Har du kunskaper i andra språk får du ett större utbud. Kontakta din studieväg­ledare för mer information om utbyten.

Karriär

Som specialistsjuksköterska med inriktning diabetesvård väljer du ett yrke med goda framtidsutsikter. Du kan arbeta inom primärvård, slutenvård och kommunalvård – eller varför inte bli chef vid en vårdcentral. Du kan även läsa fortsatta kurser, forska vidare som doktorand och bidra till att utveckla diabetesvården på regional eller nationell nivå.

Behörighet och anmälan

Sista anmälningsdag är 15 mars. Ladda upp dokument du vill bifoga din anmälan senast 27 mars. Om du har en registrerad yrkeslegitimation hos Socialstyrelsen behöver du inte ladda upp den. Uppgifter om din legitimationsstatus hämtas centralt.

Diabetesvård

60 HP

HT19 - 50 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2019-03-15

Anmälningskod: UU-P3521 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: För tillträde krävs av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska samt kandidatexamen om 180 hp med 90 hp inom huvudområdet vårdvetenskap, vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad, omvårdnadsvetenskap, omvårdnad, eller motsvarande utländsk examen. Dessutom krävs yrkesverksamhet som sjuksköterska motsvarande minst 12 månaders heltidstjänstgöring.

Urval: Högskolepoäng utöver behörighetsgivande utbildning (max 180 hp)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 145000 kr