Utbildning

Teoretisk fysik - kvantfält- och strängteori - Masterprogram i fysik 2018/2019

Bild för Teoretisk fysik - kvantfält- och strängteori - Masterprogram i fysik 2018/2019
Anmälan

Kvantfältteori och strängteori är breda områden med extremt aktiv forskning. Ett av programmets syften är att studenterna ska komma i kontakt med denna forskning. Avdelningen för teoretisk fysik vid Uppsala universitet bedriver forskning i världsklass inom ett flertal olika områden inom kvantfältteori och strängteori. Den ämnesmässiga bredden hos gruppen ger möjligheter att handleda examensarbeten inom många nyckelområden så som strängfenomenologi, tillämpningar av AdS/CFT-korrespondensen, spridningsamplituder, kosmologi, integrabilitet hos gaugeteorier, matematisk fysik, standardmodellen och fysik bortom standardmodellen.

Fysiken vid Uppsala universitet spänner från det minsta till det största, med högklassig forskning inom alla fysikens fält – från utforskandet av elementarpartiklar och materiens struktur, jordens inre och dess atmosfär, till rymden och universums egenskaper.

Institutionen för fysik och astronomi vid Uppsala universitet är rankad nummer 36 i världen enligt senaste Shanghairankingen och är med detta den högst rankade fysikinstitutionen i Skandinavien.

Vid Ångström­laboratoriet vid Uppsala universitet samarbetar fysiker kring frågor som bland annat rör energi, partiklar, material, rymdfysik och astronomi. Vid Geocentrum utnyttjar forskarna fysikaliska principer för att studera och förstå jorden och dess väder och klimat. På Geocentrum i Uppsala ligger även Svenska nationella seismiska nätet som övervakar jordbävningar i Sverige och globalt. Dessa och andra samarbeten skapar en kreativ miljö för både utbildning och forskning.

Om programmet

Kurser i kvantfältteori och strängteori är viktiga delar av programmet. En kurs i Kvantfältteori ges det första året och en annan i början av det andra. Två kurser i Strängteori erbjuds också under det andra året. Dessa kurser ger grunderna för att börja en forskarkarriär och är ett viktigt steg mot en doktorandtjänst, antingen i Uppsala eller internationellt. Många andra kurser erbjuds också, till exempel kurser i Analytisk Mekanik, Symmetri och Gruppteori, en fortsättningskurs i Kvantmekanik, Statistisk Fysik, Avancerade Metoder i Matematisk Fysik och en kurs om Symmetri i Fysiken. All undervisning sker på engelska. Mer information om kurser 
 
I allmänhet spenderas 8-10 timmar i veckan på schemalagd undervisning. De flesta kurser har mindre än 20 studenter och undervisningen sker ibland även i mycket mindre grupper än så. Utöver schemalagd tid spenderas 25-30 timmar per vecka på egna studier och problemlösning. Möjlighet finns också att under studietiden göra kortare projekt inom så kallade projektkurser.

Efter avklarade kurser skrivs ett examensarbete under handledning av en forskare inom avdelningen för teoretisk fysik. Examensarbetet kan behandla ett ämne inom strängteori, kvantfältteori eller matematisk fysik. Vanligtvis ägnas den sista terminen helt åt examensarbetet.

Examen

Programmet leder till en naturvetenskaplig masterexamen (Master of Science, 120 credits) med fysik som huvudområde. Efter ett års studier finns det möjlighet att ta ut en naturvetenskaplig magisterexamen (Master of Science, 60 credits).

Alla inriktningar inom programmet

Upplägg

Masterprogrammet i fysik med inriktning mot teoretisk fysik är inriktat mot kvantfältteori och strängteori. Studenter som tar examen från inriktningen har goda förutsättningar för utbildning på forskarnivå inom dessa två discipliner men också inom många andra områden av den teoretiska fysiken så som den kondenserade materiens teori, matematisk fysik, teoretisk högenergifysik inklusive fenomenologi, och teoretisk kosmologi.

Kvantfältteori och strängteori är breda områden med extremt aktiv forskning. Ett av programmets syften är att du ska komma i kontakt med denna forskning. Avdelningen för teoretisk fysik i Uppsala bedriver forskning i världsklass inom ett flertal olika områden inom kvantfältteori och strängteori. Den ämnesmässiga bredden hos gruppen ger möjligheter att handleda examensarbeten inom många nyckelområden så som strängfenomenologi, tillämpningar av AdS/CFT-korrespondensen, spridningsamplituder, kosmologi, integrabilitet hos gaugeteorier, matematisk fysik, standardmodellen och fysik bortom standardmodellen.

Kurser I kvantfältteori och strängteori är viktiga delar av programmet. En kurs i kvantfältteori ges det första året och en annan i början av det andra. Två kurser i strängteori erbjuds också under det andra året. Dessa kurser ger grunderna för att börja en forskarkarriär och är ett viktigt steg mot en doktorandtjänst, antingen I Uppsala eller internationellt. Många andra kurser erbjuds också, till exempel kurser i analytisk mekanik, symmetri och gruppteori, en fortsättningskurs i kvantmekanik, statistisk fysik, avancerade metoder i matematisk fysik och en kurs om symmetri i fysiken.

Se studieplan för kurser inom inriktningen.

Om undervisningen

Undervisningen består av föreläsningar, lärarledda lektioner samt handledning i samband med laborationer. Flera kurser ges också i form av själv­studier kopplade till seminariediskussioner. Programmet ges i Uppsala.

Formerna för examination varierar med hänsyn till kursernas innehåll och uppläggning.

Sluttentor är vanligare på teoretiska kurse­r, men många lärare har gått över till kontinuerlig examination under kursens gång, till exempel via gruppdiskussioner och inlämningsuppgifter.

Undervisningen är i huvudsak på ­engelska.

Studera utomlands

Ta chansen att plugga utomlands under dina masterstudier!
Vi har ett antal utbytesavtal med universitet runtom Europa inom Erasmus-samarbetet. Vi bygger dessutom upp ett gemensamt masterprogram med Universidade de São Paulo i Brasilien.
 

Karriär

Med en masterexamen i fysik är du kvalificerad för forskarstudier i fysik. Många av våra masterstudenter fortsätter som doktorander, hos Uppsala universitet och på andra ställen. Du har också möjligheten att arbeta med forskning och utveckling (FoU) vid olika företag och myndigheter.

Din matematiska kompetens och analytiska problemlösningsförmåga leder till bra anställningsbarhet. Be­roende på vilka kurser du läser och vilken special­isering du väljer finns det många andra, mer individuella, karriärmöjligheter inom särskilda områden både inom och utanför fysiken.

Du kan till exempel få anställning som företagskonsult, projektledare inom FoU eller tjänsteman i banker, för­säkringsbolag eller forsknings­organisationer.

Behörighet och anmälan

Teoretisk fysik - kvantfält- och strängteori

120 högskolepoäng

HT18 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2018-04-16

Anmälningskod: UU-P1169 Anmälan

Undervisningsspråk: engelska

Behörighet: Kandidatexamen med minst 75 hp i fysik.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev (1 sida) där du förklarar varför du vill läsa programmet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 290000 kr