Basår med behörighetsgivande utbildning i svenska - Tekniskt-naturvetenskapligt basår 2018/2019

Bild för Basår med behörighetsgivande utbildning i svenska - Tekniskt-naturvetenskapligt basår 2018/2019
  • 0 HP
  • Uppsala
  • Campus 100%
Anmälan

Tekniskt-naturvetenskapligt basår med behörighetsgivande utbildning i svenska finns för dig som vill studera teknik och naturvetenskap men saknar behörigheten. Utbildningen vänder sig till dig med utländsk förutbildning som inte har svenska som modersmål och ännu inte har behörighet i svenska. Efter avklarad basårsutbildning har du behörighet i svenska och de naturvetenskapliga ämnena samt en reserverad plats för fortsatta studier inom ämneslärarprogrammet vid Uppsala universitet.

Om programmet

Tekniskt-naturvetenskapligt basår med behörighetsgivande utbildning i svenska är en behörighetsgivande förutbildning och ger ingen examen. När du läser Uppsala universitets basår får du en kompletterad behörighet och en bra förberedelse inför dina fortsatta universitetsstudier.

Basårets naturvetenskapliga kurser följer kurserna i matematik, fysik och kemi på gymnasieskolans naturvetenskapliga program. Utbildningen i svenska följer kursplanen för Behörighetsgivande utbildning i svenska för studerande med utländsk förutbildning.

På basåret läser du Introduktionskurs till basåret samt behörighetsgivande kurser motsvarande Matematik 3c och 4, Fysik 1b1, 1b2 och 2, Kemi 1 och 2 samt Behörighetsgivande utbildning i svenska för studerande med utländsk förutbildning, som motsvarar gymnasiets Svenska 3.

För att erhålla reserverad plats på ämneslärarprogrammet med inriktning mot fysik och matematik efter basårsutbildningen krävs att du läst delkurserna Matematik 3c och 4, Fysik 1b1, 1b2, och 2, Kemi 1, samt Behörighetsgivande utbildning i svenska med utländsk förutbildning.

Du blir efter avklarad utbildning, förutom till ämneslärarprogrammet med inriktning mot fysik och matematik, även behörig till civilingenjörsprogram, högskoleingenjörsprogram samt kandidatprogram i naturvetenskapliga ämnen vid Uppsala universitet.

Alla inriktningar inom programmet

Upplägg

Så här fördelar sig de naturvetenskapliga kurserna under basåret:

Termin 1, höstterminen:
Fysik 1b1
Kemi 1
Matematik 3c

Termin 2, vårterminen:
Fysik 1b2, Fysik 2
Kemi 2
Matematik 4

Kurserna i de olika ämnena går parallellt under större delen av terminerna. Examination sker i slutet av varje kurs samt i förekommande fall löpande under terminen. 

Parallellt med de naturvetenskapliga kurserna läses den behörighetsgivande kursen i svenska. Svenskan tränas och befästs även i de naturvetenskapliga kurserna. Undervisningen i svenska sker i en mindre grupp och anpassas efter gruppens behov. Undervisningen i de naturvetenskapliga kurserna och undervisningen i svenska är kopplade på ett sådant sätt att språkinlärningen befrämjas.

Möjlighet finns att göra en individuell studieplan för att anpassa upplägget till din bakgrund. Tanken är dock att under hösten läsa ämneskurser som redan är bekanta från dina tidigare studier för att på så sätt få möjlighet att träna språket i ett känt sammanhang samt komma in i studierna på ett bra sätt.

Om undervisningen

Du studerar vid Ångströmlaboratoriet och i andra universitetsmiljöer i Uppsala, precis som studenterna på tekniska och naturvetenskapliga utbildningsprogram. På så sätt kan du lätt få den information du behöver för att genomföra din framtida utbildning på bästa sätt.

Undervisningen följer skolverkets kursplaner i respektive ämne men ska också visa den bredd av olika undervisningsformer som förekommer vid universitetet. Delar av basårets undervisning är obligatorisk.

Behörighet och anmälan

Basår med behörighetsgivande utbildning i svenska

0 HP

HT18 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2018-04-16

Anmälningskod: UU-P1241 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet (med undantag för kravet på kunskaper i svenska) och Svenska som andraspråk 2 och Matematik 2a/2b/2c eller Svenska som andraspråk B och Matematik B

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr